Những từ đã phát âm của ForaoisTaibreamh trong Forvo

Thành viên: ForaoisTaibreamh Đăng ký phát âm của ForaoisTaibreamh

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/03/2014 competition [en] phát âm competition 0 bình chọn
12/03/2014 shriners [en] phát âm shriners 0 bình chọn
12/03/2014 McComas [en] phát âm McComas 0 bình chọn
12/03/2014 forelimb [en] phát âm forelimb 0 bình chọn
12/03/2014 chill out [en] phát âm chill out 2 bình chọn
12/03/2014 Teppes [fr] phát âm Teppes 0 bình chọn
12/03/2014 Antoni Hoëné [fr] phát âm Antoni Hoëné 0 bình chọn
12/03/2014 s'entendit [fr] phát âm s'entendit 0 bình chọn
12/03/2014 échauguette [fr] phát âm échauguette 0 bình chọn
12/03/2014 Brigitte Leal [fr] phát âm Brigitte Leal 0 bình chọn
12/03/2014 Sébastien Folin [fr] phát âm Sébastien Folin 0 bình chọn
11/03/2014 accoururent [fr] phát âm accoururent 0 bình chọn
10/03/2014 clôtures [fr] phát âm clôtures 0 bình chọn
21/11/2012 Perowne [en] phát âm Perowne 0 bình chọn
21/11/2012 Gibbs [en] phát âm Gibbs 0 bình chọn
21/11/2012 Koechlin [fr] phát âm Koechlin -1 bình chọn
21/11/2012 Camille Jenatzy [fr] phát âm Camille Jenatzy 0 bình chọn
21/11/2012 George Price [fr] phát âm George Price 0 bình chọn
20/10/2012 borborygmus [en] phát âm borborygmus -2 bình chọn
20/10/2012 Rapaille [fr] phát âm Rapaille 0 bình chọn
20/10/2012 Greubel Forsey [fr] phát âm Greubel Forsey 0 bình chọn
20/10/2012 lazuline [en] phát âm lazuline 0 bình chọn
20/10/2012 oligosaccharins [en] phát âm oligosaccharins 0 bình chọn
20/10/2012 Kick It Out [en] phát âm Kick It Out 0 bình chọn
15/10/2012 Skilax [en] phát âm Skilax 0 bình chọn
14/10/2012 ramasse-bourrier [fr] phát âm ramasse-bourrier 0 bình chọn
14/10/2012 pantyshot [en] phát âm pantyshot 0 bình chọn
14/10/2012 LTE-enabled [en] phát âm LTE-enabled 0 bình chọn
14/10/2012 Eversley [en] phát âm Eversley 0 bình chọn
14/10/2012 Nodens [en] phát âm Nodens 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ireland

Liên hệ ForaoisTaibreamh


Thống kê thành viên

Phát âm: 147 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 15.647


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.131

Vị thứ theo phát âm: 1.825