Những từ đã phát âm của ForaoisTaibreamh trong Forvo

Thành viên: ForaoisTaibreamh Đăng ký phát âm của ForaoisTaibreamh

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/03/2014 competition [en] phát âm competition bình chọn
12/03/2014 shriners [en] phát âm shriners bình chọn
12/03/2014 McComas [en] phát âm McComas bình chọn
12/03/2014 forelimb [en] phát âm forelimb bình chọn
12/03/2014 chill out [en] phát âm chill out bình chọn
12/03/2014 Teppes [fr] phát âm Teppes bình chọn
12/03/2014 Antoni Hoëné [fr] phát âm Antoni Hoëné bình chọn
12/03/2014 s'entendit [fr] phát âm s'entendit bình chọn
12/03/2014 Qu'est-ce que tu aimes faire ? [fr] phát âm Qu'est-ce que tu aimes faire ? bình chọn
12/03/2014 échauguette [fr] phát âm échauguette bình chọn
12/03/2014 Brigitte Leal [fr] phát âm Brigitte Leal bình chọn
12/03/2014 Vingt mille lieues sous les mers [fr] phát âm Vingt mille lieues sous les mers bình chọn
12/03/2014 Sébastien Folin [fr] phát âm Sébastien Folin bình chọn
11/03/2014 accoururent [fr] phát âm accoururent bình chọn
10/03/2014 clôtures [fr] phát âm clôtures bình chọn
21/11/2012 Perowne [en] phát âm Perowne bình chọn
21/11/2012 Gibbs [en] phát âm Gibbs bình chọn
21/11/2012 Koechlin [fr] phát âm Koechlin bình chọn
21/11/2012 Camille Jenatzy [fr] phát âm Camille Jenatzy bình chọn
21/11/2012 George Price [fr] phát âm George Price bình chọn
20/10/2012 borborygmus [en] phát âm borborygmus -2 bình chọn
20/10/2012 Rapaille [fr] phát âm Rapaille bình chọn
20/10/2012 Greubel Forsey [fr] phát âm Greubel Forsey bình chọn
20/10/2012 lazuline [en] phát âm lazuline bình chọn
20/10/2012 oligosaccharins [en] phát âm oligosaccharins bình chọn
20/10/2012 Kick It Out [en] phát âm Kick It Out bình chọn
15/10/2012 Skilax [en] phát âm Skilax bình chọn
14/10/2012 ramasse-bourrier [fr] phát âm ramasse-bourrier bình chọn
14/10/2012 pantyshot [en] phát âm pantyshot bình chọn
14/10/2012 LTE-enabled [en] phát âm LTE-enabled bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ireland

Liên hệ ForaoisTaibreamh


Thống kê thành viên

Phát âm: 155 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 8.707


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.308

Vị thứ theo phát âm: 1.437