Những từ đã phát âm của ForaoisTaibreamh trong Forvo Trang 4.

Thành viên: ForaoisTaibreamh Đăng ký phát âm của ForaoisTaibreamh

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 Beaj vat ! [br] phát âm Beaj vat ! -1 bình chọn
03/10/2012 Plistin [br] phát âm Plistin 0 bình chọn
03/10/2012 Plouvagor [br] phát âm Plouvagor 0 bình chọn
03/10/2012 holloueziadur [br] phát âm holloueziadur -1 bình chọn
03/10/2012 harvestman [en] phát âm harvestman 0 bình chọn
03/10/2012 obeying [en] phát âm obeying 0 bình chọn
03/10/2012 Plougraz [br] phát âm Plougraz 0 bình chọn
03/10/2012 Plouzelambr [br] phát âm Plouzelambr 0 bình chọn
03/10/2012 penaos [br] phát âm penaos 0 bình chọn
03/10/2012 Plusulian [br] phát âm Plusulian 0 bình chọn
03/10/2012 Pont-Melvez [br] phát âm Pont-Melvez 0 bình chọn
03/10/2012 Plouilio [br] phát âm Plouilio 0 bình chọn
03/10/2012 bezañ [br] phát âm bezañ 0 bình chọn
03/10/2012 Ploulec'h [br] phát âm Ploulec'h 0 bình chọn
03/10/2012 Ploueg-Pontrev [br] phát âm Ploueg-Pontrev 0 bình chọn
03/10/2012 Pontrev [br] phát âm Pontrev 0 bình chọn
03/10/2012 Plougouskant [br] phát âm Plougouskant 0 bình chọn
03/10/2012 Plourac'h [br] phát âm Plourac'h 0 bình chọn
03/10/2012 Pluskelleg [br] phát âm Pluskelleg 0 bình chọn
03/10/2012 Pouldouran [br] phát âm Pouldouran 0 bình chọn
03/10/2012 liver [br] phát âm liver 0 bình chọn
03/10/2012 light [en] phát âm light 0 bình chọn
03/10/2012 Dan Isaac Slobin [en] phát âm Dan Isaac Slobin 0 bình chọn
03/10/2012 board games [en] phát âm board games 0 bình chọn
03/10/2012 Burchard [en] phát âm Burchard 0 bình chọn
03/10/2012 banjax [en] phát âm banjax 0 bình chọn
03/10/2012 sioráf [ga] phát âm sioráf 0 bình chọn
03/10/2012 foraois [ga] phát âm foraois 0 bình chọn
29/09/2012 subject [en] phát âm subject 0 bình chọn
29/09/2012 own [en] phát âm own 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ireland

Liên hệ ForaoisTaibreamh


Thống kê thành viên

Phát âm: 147 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 16.131


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.104

Vị thứ theo phát âm: 1.842