Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/03/2014 Short-haul [en] phát âm Short-haul bình chọn
15/03/2014 skrill [en] phát âm skrill bình chọn
15/03/2014 housebreak [en] phát âm housebreak bình chọn
21/02/2014 paddlewheel [en] phát âm paddlewheel bình chọn
21/02/2014 plushest [en] phát âm plushest bình chọn
21/02/2014 homeward [en] phát âm homeward bình chọn
12/02/2014 phubbing [en] phát âm phubbing bình chọn
12/02/2014 Arthur Pryor [en] phát âm Arthur Pryor bình chọn
12/02/2014 Augst [en] phát âm Augst bình chọn
12/02/2014 operated [en] phát âm operated bình chọn
12/02/2014 pessary [en] phát âm pessary bình chọn
12/02/2014 glaive [en] phát âm glaive bình chọn
08/02/2014 even-keeled [en] phát âm even-keeled bình chọn
08/02/2014 fluo [en] phát âm fluo bình chọn
08/02/2014 Nico Muhly [en] phát âm Nico Muhly bình chọn
08/02/2014 klass [en] phát âm klass bình chọn
08/02/2014 Justin Fashanu [en] phát âm Justin Fashanu bình chọn
08/02/2014 aquarelle [en] phát âm aquarelle bình chọn
08/02/2014 diffusing [en] phát âm diffusing bình chọn
08/02/2014 phoning [en] phát âm phoning bình chọn
08/02/2014 Hydroperoxide [en] phát âm Hydroperoxide bình chọn
08/02/2014 potted [en] phát âm potted bình chọn
16/01/2013 philanthropist [en] phát âm philanthropist -1 bình chọn
30/10/2012 button [en] phát âm button 3 bình chọn
30/10/2012 calm [en] phát âm calm 1 bình chọn
30/10/2012 winking [en] phát âm winking 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2012 immunosuppression [en] phát âm immunosuppression bình chọn
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] phát âm Lewis Grassic Gibbon bình chọn
30/10/2012 butylene [en] phát âm butylene bình chọn
28/10/2012 accepted [en] phát âm accepted 1 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 136 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 31 bình chọn

Số lần xem trang: 7.507


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.704

Vị thứ theo phát âm: 1.606