Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/02/2015 unionise [en] phát âm unionise 0 bình chọn
30/01/2015 Frederick Rutland [en] phát âm Frederick Rutland 0 bình chọn
30/01/2015 intelligence officer [en] phát âm intelligence officer 0 bình chọn
28/10/2014 gesticulating [en] phát âm gesticulating 0 bình chọn
09/09/2014 slope [en] phát âm slope 0 bình chọn
09/09/2014 paddlewheel [en] phát âm paddlewheel 0 bình chọn
29/06/2014 Glayva [en] phát âm Glayva 0 bình chọn
29/06/2014 Tearfund [en] phát âm Tearfund 0 bình chọn
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] phát âm Paul Clitheroe 1 bình chọn
26/04/2014 beg [en] phát âm beg 1 bình chọn
15/03/2014 Short-haul [en] phát âm Short-haul 0 bình chọn
15/03/2014 skrill [en] phát âm skrill 0 bình chọn
15/03/2014 housebreak [en] phát âm housebreak 0 bình chọn
21/02/2014 plushest [en] phát âm plushest 1 bình chọn
21/02/2014 homeward [en] phát âm homeward 0 bình chọn
12/02/2014 phubbing [en] phát âm phubbing 0 bình chọn
12/02/2014 Arthur Pryor [en] phát âm Arthur Pryor 0 bình chọn
12/02/2014 Augst [en] phát âm Augst 0 bình chọn
12/02/2014 operated [en] phát âm operated 1 bình chọn
12/02/2014 pessary [en] phát âm pessary 0 bình chọn
12/02/2014 glaive [en] phát âm glaive 0 bình chọn
08/02/2014 even-keeled [en] phát âm even-keeled 0 bình chọn
08/02/2014 fluo [en] phát âm fluo 0 bình chọn
08/02/2014 Nico Muhly [en] phát âm Nico Muhly 0 bình chọn
08/02/2014 klass [en] phát âm klass 0 bình chọn
08/02/2014 Justin Fashanu [en] phát âm Justin Fashanu 0 bình chọn
08/02/2014 aquarelle [en] phát âm aquarelle 0 bình chọn
08/02/2014 diffusing [en] phát âm diffusing 0 bình chọn
08/02/2014 phoning [en] phát âm phoning 0 bình chọn
08/02/2014 Hydroperoxide [en] phát âm Hydroperoxide 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 142 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 16.314


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.908

Vị thứ theo phát âm: 1.878