Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo Trang 2.

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/02/2014 potted [en] phát âm potted 1 bình chọn
16/01/2013 philanthropist [en] phát âm philanthropist -1 bình chọn
30/10/2012 button [en] phát âm button 3 bình chọn
30/10/2012 calm [en] phát âm calm 3 bình chọn
30/10/2012 winking [en] phát âm winking 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2012 immunosuppression [en] phát âm immunosuppression 0 bình chọn
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] phát âm Lewis Grassic Gibbon 0 bình chọn
30/10/2012 butylene [en] phát âm butylene 0 bình chọn
28/10/2012 accepted [en] phát âm accepted 2 bình chọn
28/10/2012 Chorltonville [en] phát âm Chorltonville 0 bình chọn
28/10/2012 Bishops Frome [en] phát âm Bishops Frome 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 trophoblastic [en] phát âm trophoblastic 0 bình chọn
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] phát âm Andrew Carrick Gow 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 Goathland [en] phát âm Goathland 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 emcee [en] phát âm emcee 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 smothered [en] phát âm smothered 0 bình chọn
28/10/2012 look at [en] phát âm look at 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 refer to [en] phát âm refer to 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 send for [en] phát âm send for 0 bình chọn
28/10/2012 wait for [en] phát âm wait for 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 work on [en] phát âm work on 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 latchstring [en] phát âm latchstring 0 bình chọn
28/10/2012 Meerbrook [en] phát âm Meerbrook 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 rhubarb [en] phát âm rhubarb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 supper [en] phát âm supper 1 bình chọn
27/10/2012 Flap [en] phát âm Flap 0 bình chọn
27/10/2012 trap [en] phát âm trap 1 bình chọn
27/10/2012 sapling [en] phát âm sapling 0 bình chọn
27/10/2012 Protestant [en] phát âm Protestant 0 bình chọn
27/10/2012 let-up [en] phát âm let-up 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 142 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 16.471


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.369

Vị thứ theo phát âm: 1.874