Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo Trang 2.

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2012 Chorltonville [en] phát âm Chorltonville bình chọn
28/10/2012 Bishops Frome [en] phát âm Bishops Frome 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 trophoblastic [en] phát âm trophoblastic bình chọn
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] phát âm Andrew Carrick Gow 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 Goathland [en] phát âm Goathland 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 emcee [en] phát âm emcee bình chọn
28/10/2012 smothered [en] phát âm smothered bình chọn
28/10/2012 look at [en] phát âm look at 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 refer to [en] phát âm refer to 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 send for [en] phát âm send for bình chọn
28/10/2012 wait for [en] phát âm wait for bình chọn
28/10/2012 work on [en] phát âm work on 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 latchstring [en] phát âm latchstring bình chọn
28/10/2012 Meerbrook [en] phát âm Meerbrook 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2012 rhubarb [en] phát âm rhubarb bình chọn
27/10/2012 supper [en] phát âm supper 1 bình chọn
27/10/2012 wrought iron [en] phát âm wrought iron bình chọn
27/10/2012 Flap [en] phát âm Flap bình chọn
27/10/2012 trap [en] phát âm trap 1 bình chọn
27/10/2012 sapling [en] phát âm sapling bình chọn
27/10/2012 Protestant [en] phát âm Protestant bình chọn
27/10/2012 let-up [en] phát âm let-up bình chọn
27/10/2012 glamour [en] phát âm glamour bình chọn
27/10/2012 flown [en] phát âm flown 2 bình chọn
27/10/2012 recognised [en] phát âm recognised bình chọn
27/10/2012 peremptory [en] phát âm peremptory 1 bình chọn
27/10/2012 William [en] phát âm William bình chọn
27/10/2012 investigative [en] phát âm investigative bình chọn
27/10/2012 swear [en] phát âm swear 2 bình chọn
27/10/2012 veritas [en] phát âm veritas bình chọn

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 136 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 31 bình chọn

Số lần xem trang: 7.471


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.750

Vị thứ theo phát âm: 1.596