Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo Trang 3.

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/10/2012 beaten-up [en] phát âm beaten-up 1 bình chọn
27/10/2012 demon [en] phát âm demon bình chọn
27/10/2012 pressure cooker [en] phát âm pressure cooker 1 bình chọn
27/10/2012 Graham Bell [sco] phát âm Graham Bell bình chọn
27/10/2012 Melrose [sco] phát âm Melrose bình chọn
27/10/2012 Adam Smith [sco] phát âm Adam Smith bình chọn
27/10/2012 jotter [sco] phát âm jotter bình chọn
27/10/2012 The Kirk [sco] phát âm The Kirk bình chọn
27/10/2012 Frederick Lugard [en] phát âm Frederick Lugard bình chọn
27/10/2012 Patty [en] phát âm Patty bình chọn
27/10/2012 Manx Missile [en] phát âm Manx Missile 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 yogi [en] phát âm yogi bình chọn
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] phát âm Phoebe Tonkin bình chọn
27/10/2012 Terrington St Clement [en] phát âm Terrington St Clement bình chọn
27/10/2012 Cheddleton [en] phát âm Cheddleton 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] phát âm Pen-y-ghent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 Ordsall Hall [en] phát âm Ordsall Hall bình chọn
27/10/2012 River Irk [en] phát âm River Irk bình chọn
27/10/2012 River Irwell [en] phát âm River Irwell bình chọn
19/10/2012 Trazzy [en] phát âm Trazzy bình chọn
19/10/2012 SWOT Analysis [en] phát âm SWOT Analysis bình chọn
19/10/2012 warmed [en] phát âm warmed bình chọn
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] phát âm Auslandsaufenthalt bình chọn
18/10/2012 worried [en] phát âm worried 1 bình chọn
18/10/2012 fought [en] phát âm fought 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/10/2012 pool [en] phát âm pool bình chọn
18/10/2012 cone [en] phát âm cone bình chọn
18/10/2012 bone [en] phát âm bone -1 bình chọn
18/10/2012 ingredient [en] phát âm ingredient bình chọn
18/10/2012 East Midlands [en] phát âm East Midlands bình chọn

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 136 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 7.405


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.502

Vị thứ theo phát âm: 1.598