Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo Trang 3.

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/10/2012 glamour [en] phát âm glamour 0 bình chọn
27/10/2012 flown [en] phát âm flown 3 bình chọn
27/10/2012 recognised [en] phát âm recognised 0 bình chọn
27/10/2012 peremptory [en] phát âm peremptory 1 bình chọn
27/10/2012 William [en] phát âm William 0 bình chọn
27/10/2012 investigative [en] phát âm investigative 0 bình chọn
27/10/2012 swear [en] phát âm swear 3 bình chọn
27/10/2012 veritas [en] phát âm veritas 0 bình chọn
27/10/2012 beaten-up [en] phát âm beaten-up 1 bình chọn
27/10/2012 demon [en] phát âm demon 0 bình chọn
27/10/2012 pressure cooker [en] phát âm pressure cooker 1 bình chọn
27/10/2012 Graham Bell [sco] phát âm Graham Bell 0 bình chọn
27/10/2012 Melrose [sco] phát âm Melrose 0 bình chọn
27/10/2012 Adam Smith [sco] phát âm Adam Smith 0 bình chọn
27/10/2012 jotter [sco] phát âm jotter 0 bình chọn
27/10/2012 The Kirk [sco] phát âm The Kirk 1 bình chọn
27/10/2012 Frederick Lugard [en] phát âm Frederick Lugard 0 bình chọn
27/10/2012 Patty [en] phát âm Patty 0 bình chọn
27/10/2012 Manx Missile [en] phát âm Manx Missile 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 yogi [en] phát âm yogi 0 bình chọn
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] phát âm Phoebe Tonkin 0 bình chọn
27/10/2012 Terrington St Clement [en] phát âm Terrington St Clement 0 bình chọn
27/10/2012 Cheddleton [en] phát âm Cheddleton 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] phát âm Pen-y-ghent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/10/2012 Ordsall Hall [en] phát âm Ordsall Hall 0 bình chọn
27/10/2012 River Irk [en] phát âm River Irk 0 bình chọn
27/10/2012 River Irwell [en] phát âm River Irwell 0 bình chọn
19/10/2012 Trazzy [en] phát âm Trazzy 0 bình chọn
19/10/2012 SWOT Analysis [en] phát âm SWOT Analysis 0 bình chọn
19/10/2012 warmed [en] phát âm warmed 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 142 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 16.453


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.101

Vị thứ theo phát âm: 1.874