Những từ đã phát âm của FrauSue trong Forvo Trang 4.

Thành viên: FrauSue Đăng ký phát âm của FrauSue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] phát âm Auslandsaufenthalt 0 bình chọn
18/10/2012 worried [en] phát âm worried 2 bình chọn
18/10/2012 fought [en] phát âm fought 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/10/2012 pool [en] phát âm pool 0 bình chọn
18/10/2012 cone [en] phát âm cone 0 bình chọn
18/10/2012 ingredient [en] phát âm ingredient 2 bình chọn
18/10/2012 East Midlands [en] phát âm East Midlands 0 bình chọn
18/10/2012 Ogre [en] phát âm Ogre 0 bình chọn
18/10/2012 Barbados [en] phát âm Barbados 0 bình chọn
18/10/2012 nun [en] phát âm nun 0 bình chọn
18/10/2012 none [en] phát âm none 2 bình chọn
18/10/2012 translocation [en] phát âm translocation 0 bình chọn
18/10/2012 whee! [en] phát âm whee! 0 bình chọn
18/10/2012 aloud [en] phát âm aloud 0 bình chọn
18/10/2012 acid [en] phát âm acid 2 bình chọn
18/10/2012 tap [en] phát âm tap 2 bình chọn
18/10/2012 Theresa May [en] phát âm Theresa May 0 bình chọn
18/10/2012 conscientious [en] phát âm conscientious 0 bình chọn
18/10/2012 consciousness [en] phát âm consciousness 1 bình chọn
18/10/2012 pike [en] phát âm pike 1 bình chọn
18/10/2012 Beelzebub [en] phát âm Beelzebub 0 bình chọn
18/10/2012 murder [en] phát âm murder 2 bình chọn
18/10/2012 murderer [en] phát âm murderer 1 bình chọn
18/10/2012 flawed [en] phát âm flawed 1 bình chọn
18/10/2012 higher [en] phát âm higher 5 bình chọn
18/10/2012 abnormalities [en] phát âm abnormalities 0 bình chọn
18/10/2012 marquee [en] phát âm marquee 2 bình chọn
18/10/2012 barmcake [en] phát âm barmcake 0 bình chọn
18/10/2012 warm [en] phát âm warm 0 bình chọn
18/10/2012 handle [en] phát âm handle 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I speak English with a mild East coast Scottish accent - I grew up near Edinburgh but then moved to England in my late teens. I also speak German with a slight Austrian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ FrauSue


Thống kê thành viên

Phát âm: 142 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 50 bình chọn

Số lần xem trang: 16.995


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.028

Vị thứ theo phát âm: 1.891