Những từ đã phát âm của FrenchForAll trong Forvo

Thành viên: FrenchForAll Đăng ký phát âm của FrenchForAll

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/04/2014 Ayguemorte-les-Graves [fr] phát âm Ayguemorte-les-Graves bình chọn
08/04/2014 Azay-le-Brûlé [fr] phát âm Azay-le-Brûlé bình chọn
08/04/2014 Azas [fr] phát âm Azas bình chọn
08/04/2014 Rirette Maîtrejean [fr] phát âm Rirette Maîtrejean bình chọn
08/04/2014 Emmanuelle Haïm [fr] phát âm Emmanuelle Haïm bình chọn
08/04/2014 Cayrol [fr] phát âm Cayrol bình chọn
08/04/2014 Verteuil-sur-Charente [fr] phát âm Verteuil-sur-Charente bình chọn
08/04/2014 Ayguetinte [fr] phát âm Ayguetinte bình chọn
08/04/2014 Le Perreux-sur-Marne [fr] phát âm Le Perreux-sur-Marne bình chọn
08/04/2014 Le Crêtel [fr] phát âm Le Crêtel bình chọn
08/04/2014 Giffard [fr] phát âm Giffard bình chọn
08/04/2014 René Jules Lalique [fr] phát âm René Jules Lalique bình chọn
08/04/2014 Anais Nin [fr] phát âm Anais Nin bình chọn
08/04/2014 Azay-le-Ferron [fr] phát âm Azay-le-Ferron bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Thouet [fr] phát âm Azay-sur-Thouet bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Cher [fr] phát âm Azay-sur-Cher bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Indre [fr] phát âm Azay-sur-Indre bình chọn
08/04/2014 rue Quinegagne [fr] phát âm rue Quinegagne bình chọn
08/04/2014 argue [fr] phát âm argue bình chọn
08/04/2014 Ayguesvives [fr] phát âm Ayguesvives bình chọn
08/04/2014 Philippe Couillard [fr] phát âm Philippe Couillard bình chọn
08/04/2014 pardonnez [fr] phát âm pardonnez bình chọn
08/04/2014 parc zoologique de Paris [fr] phát âm parc zoologique de Paris bình chọn
08/04/2014 Saint-Siméon [fr] phát âm Saint-Siméon bình chọn
08/04/2014 le sénateur EELV Jean-Vincent Placé [fr] phát âm le sénateur EELV Jean-Vincent Placé bình chọn
08/04/2014 avant jc et après jc [fr] phát âm avant jc et après jc bình chọn
08/04/2014 au plus tôt [fr] phát âm au plus tôt bình chọn
08/04/2014 d'électrocardiogramme [fr] phát âm d'électrocardiogramme bình chọn
08/04/2014 d'examens [fr] phát âm d'examens bình chọn
08/04/2014 carnets [fr] phát âm carnets bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Web: http://www.french-for-all.co.uk/

Liên hệ FrenchForAll


Thống kê thành viên

Phát âm: 358 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 44

Bình chọn: 32 bình chọn

Số lần xem trang: 16.093


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.943

Vị thứ theo phát âm: 686