Những từ đã phát âm của FrenchForAll trong Forvo

Thành viên: FrenchForAll Đăng ký phát âm của FrenchForAll

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/04/2014 Ayguemorte-les-Graves [fr] phát âm Ayguemorte-les-Graves 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-le-Brûlé [fr] phát âm Azay-le-Brûlé 0 bình chọn
08/04/2014 Azas [fr] phát âm Azas 0 bình chọn
08/04/2014 Rirette Maîtrejean [fr] phát âm Rirette Maîtrejean 0 bình chọn
08/04/2014 Emmanuelle Haïm [fr] phát âm Emmanuelle Haïm 0 bình chọn
08/04/2014 Cayrol [fr] phát âm Cayrol 0 bình chọn
08/04/2014 Verteuil-sur-Charente [fr] phát âm Verteuil-sur-Charente 0 bình chọn
08/04/2014 Ayguetinte [fr] phát âm Ayguetinte 0 bình chọn
08/04/2014 Le Perreux-sur-Marne [fr] phát âm Le Perreux-sur-Marne 0 bình chọn
08/04/2014 Le Crêtel [fr] phát âm Le Crêtel 0 bình chọn
08/04/2014 Giffard [fr] phát âm Giffard 0 bình chọn
08/04/2014 René Jules Lalique [fr] phát âm René Jules Lalique 0 bình chọn
08/04/2014 Anais Nin [fr] phát âm Anais Nin 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-le-Ferron [fr] phát âm Azay-le-Ferron 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Thouet [fr] phát âm Azay-sur-Thouet 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Cher [fr] phát âm Azay-sur-Cher 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Indre [fr] phát âm Azay-sur-Indre 0 bình chọn
08/04/2014 rue Quinegagne [fr] phát âm rue Quinegagne 0 bình chọn
08/04/2014 argue [fr] phát âm argue 0 bình chọn
08/04/2014 Ayguesvives [fr] phát âm Ayguesvives 0 bình chọn
08/04/2014 Philippe Couillard [fr] phát âm Philippe Couillard 0 bình chọn
08/04/2014 pardonnez [fr] phát âm pardonnez 0 bình chọn
08/04/2014 Saint-Siméon [fr] phát âm Saint-Siméon 0 bình chọn
08/04/2014 au plus tôt [fr] phát âm au plus tôt 0 bình chọn
08/04/2014 d'électrocardiogramme [fr] phát âm d'électrocardiogramme 0 bình chọn
08/04/2014 d'examens [fr] phát âm d'examens 1 bình chọn
08/04/2014 carnets [fr] phát âm carnets 0 bình chọn
08/04/2014 l'existence [fr] phát âm l'existence 0 bình chọn
08/04/2014 d’empêchement [fr] phát âm d’empêchement 0 bình chọn
08/04/2014 n'ont [fr] phát âm n'ont 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ FrenchForAll


Thống kê thành viên

Phát âm: 354 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 45

Bình chọn: 36 bình chọn

Số lần xem trang: 19.988


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.044

Vị thứ theo phát âm: 753