Những từ đã phát âm của FrenchForAll trong Forvo

Thành viên: FrenchForAll Đăng ký phát âm của FrenchForAll

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2014 un petit peu [fr] phát âm un petit peu 1 bình chọn
13/09/2014 assaut [fr] phát âm assaut 0 bình chọn
13/09/2014 coup [fr] phát âm coup 1 bình chọn
13/09/2014 bas [fr] phát âm bas 1 bình chọn
13/09/2014 tournant [fr] phát âm tournant 0 bình chọn
13/09/2014 crochet [fr] phát âm crochet 0 bình chọn
13/09/2014 revers [fr] phát âm revers 0 bình chọn
13/09/2014 savate défense [fr] phát âm savate défense 0 bình chọn
13/09/2014 savate combat [fr] phát âm savate combat 0 bình chọn
13/09/2014 savate assaut [fr] phát âm savate assaut 0 bình chọn
13/09/2014 savate forme [fr] phát âm savate forme 0 bình chọn
12/09/2014 Boxe Française [fr] phát âm Boxe Française 0 bình chọn
08/09/2014 savate [fr] phát âm savate 0 bình chọn
08/04/2014 Ayguemorte-les-Graves [fr] phát âm Ayguemorte-les-Graves 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-le-Brûlé [fr] phát âm Azay-le-Brûlé 0 bình chọn
08/04/2014 Azas [fr] phát âm Azas 0 bình chọn
08/04/2014 Rirette Maîtrejean [fr] phát âm Rirette Maîtrejean 0 bình chọn
08/04/2014 Emmanuelle Haïm [fr] phát âm Emmanuelle Haïm 0 bình chọn
08/04/2014 Cayrol [fr] phát âm Cayrol 0 bình chọn
08/04/2014 Verteuil-sur-Charente [fr] phát âm Verteuil-sur-Charente 0 bình chọn
08/04/2014 Ayguetinte [fr] phát âm Ayguetinte 0 bình chọn
08/04/2014 Le Perreux-sur-Marne [fr] phát âm Le Perreux-sur-Marne 0 bình chọn
08/04/2014 Le Crêtel [fr] phát âm Le Crêtel 0 bình chọn
08/04/2014 Giffard [fr] phát âm Giffard 0 bình chọn
08/04/2014 René Jules Lalique [fr] phát âm René Jules Lalique 0 bình chọn
08/04/2014 Anais Nin [fr] phát âm Anais Nin 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-le-Ferron [fr] phát âm Azay-le-Ferron 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Thouet [fr] phát âm Azay-sur-Thouet 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Cher [fr] phát âm Azay-sur-Cher 0 bình chọn
08/04/2014 Azay-sur-Indre [fr] phát âm Azay-sur-Indre 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Bonjour, je suis française, prof de français et j'habite à Cambridge, en Angleterre. J'ai une passion pour ma langue natale et j'aime la faire partager.
Hello, I am a French native, French teacher and I live in Cambridge, England. I have a passion for my native language and I love sharing it.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ FrenchForAll


Thống kê thành viên

Phát âm: 362 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 49

Bình chọn: 45 bình chọn

Số lần xem trang: 28.252


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.203

Vị thứ theo phát âm: 831