Những từ đã phát âm của G0GOL trong Forvo

Thành viên: G0GOL Đăng ký phát âm của G0GOL

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/01/2011 tertiarisation [fr] phát âm tertiarisation bình chọn
15/01/2011 explicite [fr] phát âm explicite bình chọn
15/01/2011 deviner [fr] phát âm deviner bình chọn
15/01/2011 cendre [fr] phát âm cendre bình chọn
15/01/2011 316 [fr] phát âm 316 bình chọn
15/01/2011 508 [fr] phát âm 508 bình chọn
15/01/2011 effet Sagnac [fr] phát âm effet Sagnac bình chọn
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] phát âm Georges Sagnac bình chọn
15/01/2011 vauvert [fr] phát âm vauvert bình chọn
14/01/2011 émetteur [fr] phát âm émetteur bình chọn
14/01/2011 réconfort [fr] phát âm réconfort bình chọn
13/01/2011 canulant [fr] phát âm canulant bình chọn
13/01/2011 volontaire [fr] phát âm volontaire bình chọn
13/01/2011 tenace [fr] phát âm tenace bình chọn
13/01/2011 déterminé [fr] phát âm déterminé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 confiant [fr] phát âm confiant bình chọn
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] phát âm vésicule biliaire bình chọn
13/01/2011 Laviolette [fr] phát âm Laviolette bình chọn
13/01/2011 muter [fr] phát âm muter bình chọn
13/01/2011 entassaient [fr] phát âm entassaient bình chọn
13/01/2011 remplissent [fr] phát âm remplissent bình chọn
13/01/2011 galèrent [fr] phát âm galèrent bình chọn
12/01/2011 Toto [fr] phát âm Toto bình chọn
12/01/2011 gendarme [fr] phát âm gendarme bình chọn
12/01/2011 plaindre [fr] phát âm plaindre bình chọn
12/01/2011 je ne sais pas [fr] phát âm je ne sais pas 1 bình chọn
12/01/2011 progressisme [fr] phát âm progressisme bình chọn
12/01/2011 transformisme [fr] phát âm transformisme bình chọn
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] phát âm l'heure du goûter bình chọn
12/01/2011 réfléchissons [fr] phát âm réfléchissons bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ G0GOL


Thống kê thành viên

Phát âm: 50 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 87

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 8.127


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.237

Vị thứ theo phát âm: 3.694