Những từ đã phát âm của Giank12345678 trong Forvo

Thành viên: Giank12345678 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Giank12345678

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/11/2013 Cornarea [it] phát âm Cornarea 0 bình chọn
22/11/2013 roero arneis [it] phát âm roero arneis 0 bình chọn
22/11/2013 Calzia Panconcelli [it] phát âm Calzia Panconcelli 0 bình chọn
22/11/2013 Gaiole in Chianti [it] phát âm Gaiole in Chianti 0 bình chọn
22/11/2013 mammolo [it] phát âm mammolo 0 bình chọn
22/11/2013 mettere K.O. [it] phát âm mettere K.O. 0 bình chọn
22/11/2013 Grazie a Dio [it] phát âm Grazie a Dio 0 bình chọn
17/08/2013 Sant'Angelo Romano [it] phát âm Sant'Angelo Romano 0 bình chọn
17/08/2013 poli [it] phát âm poli 0 bình chọn
17/08/2013 San Gregorio da Sassola [it] phát âm San Gregorio da Sassola 0 bình chọn
17/08/2013 di dove sei? [it] phát âm di dove sei? 0 bình chọn
17/08/2013 Chat [it] phát âm Chat 0 bình chọn
17/08/2013 begonia [it] phát âm begonia 0 bình chọn
17/08/2013 lambiccarsi [it] phát âm lambiccarsi 0 bình chọn
17/08/2013 Marcellina [it] phát âm Marcellina 0 bình chọn
17/08/2013 Ciao [it] phát âm Ciao 0 bình chọn
17/08/2013 Rutino [it] phát âm Rutino 0 bình chọn
17/08/2013 Persano [it] phát âm Persano 0 bình chọn
17/08/2013 gattile [it] phát âm gattile 0 bình chọn
17/08/2013 Tivoli Terme [it] phát âm Tivoli Terme 0 bình chọn
17/08/2013 Colle Verde [it] phát âm Colle Verde 0 bình chọn
17/08/2013 lagnosa [it] phát âm lagnosa 0 bình chọn
17/08/2013 Setteville [it] phát âm Setteville 0 bình chọn
17/08/2013 lamentosa [it] phát âm lamentosa 0 bình chọn
17/08/2013 San Polo dei Cavalieri [it] phát âm San Polo dei Cavalieri 0 bình chọn
17/08/2013 gatti di polvere [it] phát âm gatti di polvere 0 bình chọn
17/08/2013 allergeni [it] phát âm allergeni 0 bình chọn
17/08/2013 gruppo sanguigno [it] phát âm gruppo sanguigno 0 bình chọn
17/08/2013 lambdacismo [it] phát âm lambdacismo 0 bình chọn
17/08/2013 lambda [it] phát âm lambda 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Giank12345678


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.523 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 542

Bình chọn: 31 bình chọn

Số lần xem trang: 34.670


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 380

Vị thứ theo phát âm: 194