Những từ đã phát âm của Giank12345678 trong Forvo

Thành viên: Giank12345678 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Giank12345678

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2014 lamellibranchi [it] phát âm lamellibranchi 0 bình chọn
23/08/2014 ematochezia [it] phát âm ematochezia 0 bình chọn
23/08/2014 pleurodesi [it] phát âm pleurodesi 0 bình chọn
23/08/2014 Ciani [it] phát âm Ciani 0 bình chọn
23/08/2014 ulotrichia [it] phát âm ulotrichia 0 bình chọn
23/08/2014 ulotrico [it] phát âm ulotrico 0 bình chọn
23/08/2014 lissotrico [it] phát âm lissotrico 0 bình chọn
23/08/2014 lissotrichia [it] phát âm lissotrichia 0 bình chọn
23/08/2014 linfadenectomia [it] phát âm linfadenectomia 0 bình chọn
23/08/2014 tricobezoario [it] phát âm tricobezoario 0 bình chọn
23/08/2014 bezoario [it] phát âm bezoario 0 bình chọn
23/08/2014 sanno [it] phát âm sanno 0 bình chọn
23/08/2014 tumorectomia [it] phát âm tumorectomia 0 bình chọn
23/08/2014 imbambolare [it] phát âm imbambolare 0 bình chọn
23/08/2014 cremastere [it] phát âm cremastere 0 bình chọn
23/08/2014 carvico [it] phát âm carvico 0 bình chọn
23/08/2014 Iula [it] phát âm Iula 0 bình chọn
23/08/2014 trafugare [it] phát âm trafugare 0 bình chọn
23/08/2014 fuitina [it] phát âm fuitina 0 bình chọn
23/08/2014 filariasi [it] phát âm filariasi 0 bình chọn
23/08/2014 mordenzare [it] phát âm mordenzare 0 bình chọn
23/08/2014 chemioembolizzazione [it] phát âm chemioembolizzazione 0 bình chọn
23/08/2014 tratturo [it] phát âm tratturo 0 bình chọn
23/08/2014 leucodermia [it] phát âm leucodermia 0 bình chọn
23/08/2014 xantodermia [it] phát âm xantodermia 0 bình chọn
23/08/2014 alcolizzazione [it] phát âm alcolizzazione 0 bình chọn
23/08/2014 termoablazione [it] phát âm termoablazione 0 bình chọn
23/08/2014 sostanza grigia periacqueduttale [it] phát âm sostanza grigia periacqueduttale 0 bình chọn
23/08/2014 gengivorragia [it] phát âm gengivorragia 0 bình chọn
23/08/2014 materia tossico [it] phát âm materia tossico 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Giank12345678


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.549 (15 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 543

Bình chọn: 34 bình chọn

Số lần xem trang: 36.637


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 386

Vị thứ theo phát âm: 197