Những từ đã phát âm của Giank12345678 trong Forvo

Thành viên: Giank12345678 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Giank12345678

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/11/2013 Cornarea [it] phát âm Cornarea bình chọn
22/11/2013 roero arneis [it] phát âm roero arneis bình chọn
22/11/2013 Calzia Panconcelli [it] phát âm Calzia Panconcelli bình chọn
22/11/2013 Gaiole in Chianti [it] phát âm Gaiole in Chianti bình chọn
22/11/2013 mammolo [it] phát âm mammolo bình chọn
22/11/2013 mettere K.O. [it] phát âm mettere K.O. bình chọn
22/11/2013 Grazie a Dio [it] phát âm Grazie a Dio bình chọn
17/08/2013 Sant'Angelo Romano [it] phát âm Sant'Angelo Romano bình chọn
17/08/2013 poli [it] phát âm poli bình chọn
17/08/2013 San Gregorio da Sassola [it] phát âm San Gregorio da Sassola bình chọn
17/08/2013 di dove sei? [it] phát âm di dove sei? bình chọn
17/08/2013 Chat [it] phát âm Chat bình chọn
17/08/2013 begonia [it] phát âm begonia bình chọn
17/08/2013 lambiccarsi [it] phát âm lambiccarsi bình chọn
17/08/2013 Marcellina [it] phát âm Marcellina bình chọn
17/08/2013 Ciao [it] phát âm Ciao bình chọn
17/08/2013 Rutino [it] phát âm Rutino bình chọn
17/08/2013 Persano [it] phát âm Persano bình chọn
17/08/2013 gattile [it] phát âm gattile bình chọn
17/08/2013 Tivoli Terme [it] phát âm Tivoli Terme bình chọn
17/08/2013 Colle Verde [it] phát âm Colle Verde bình chọn
17/08/2013 lagnosa [it] phát âm lagnosa bình chọn
17/08/2013 Setteville [it] phát âm Setteville bình chọn
17/08/2013 lamentosa [it] phát âm lamentosa bình chọn
17/08/2013 San Polo dei Cavalieri [it] phát âm San Polo dei Cavalieri bình chọn
17/08/2013 gatti di polvere [it] phát âm gatti di polvere bình chọn
17/08/2013 allergeni [it] phát âm allergeni bình chọn
17/08/2013 gruppo sanguigno [it] phát âm gruppo sanguigno bình chọn
17/08/2013 lambdacismo [it] phát âm lambdacismo bình chọn
17/08/2013 lambda [it] phát âm lambda bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Giank12345678


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.523 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 539

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 29.129


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 368

Vị thứ theo phát âm: 182