Thành viên:

Gondwana

Đăng ký phát âm của Gondwana

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2012 grazas [gl] phát âm grazas 0 bình chọn
15/08/2012 Rei Zentolo [gl] phát âm Rei Zentolo 0 bình chọn
15/08/2012 Xesús Cristo [gl] phát âm Xesús Cristo 0 bình chọn
15/08/2012 Miguel Anxo Prado [gl] phát âm Miguel Anxo Prado 0 bình chọn
15/08/2012 Sarxento Keroro [gl] phát âm Sarxento Keroro 0 bình chọn
15/08/2012 Bos Aires [gl] phát âm Bos Aires 0 bình chọn
15/08/2012 trampulleiro [gl] phát âm trampulleiro 0 bình chọn
15/08/2012 muiñeira [gl] phát âm muiñeira 0 bình chọn
15/08/2012 leite [gl] phát âm leite 0 bình chọn
15/08/2012 Compostela [gl] phát âm Compostela 0 bình chọn
15/08/2012 cómic [gl] phát âm cómic 0 bình chọn
15/08/2012 irmandiños [gl] phát âm irmandiños 0 bình chọn
15/08/2012 avellentamento [gl] phát âm avellentamento 0 bình chọn
15/08/2012 Queixumes dos pinos [gl] phát âm Queixumes dos pinos 0 bình chọn
15/08/2012 Eduardo Pondal [gl] phát âm Eduardo Pondal 0 bình chọn
15/08/2012 Xosé Manuel Beiras Torrado [gl] phát âm Xosé Manuel Beiras Torrado 0 bình chọn
15/08/2012 larpeiro [gl] phát âm larpeiro 0 bình chọn
15/08/2012 Feiraco [gl] phát âm Feiraco 0 bình chọn
15/08/2012 pendello [gl] phát âm pendello 0 bình chọn
15/08/2012 Eloi [gl] phát âm Eloi 0 bình chọn
14/08/2012 bóla [gl] phát âm bóla 0 bình chọn
14/08/2012 ocre [gl] phát âm ocre 0 bình chọn
14/08/2012 Alberte [gl] phát âm Alberte 0 bình chọn
14/08/2012 Heitor [gl] phát âm Heitor 0 bình chọn
14/08/2012 Xian [gl] phát âm Xian 0 bình chọn
14/08/2012 Xiana [gl] phát âm Xiana 0 bình chọn
14/08/2012 eu [gl] phát âm eu 0 bình chọn
14/08/2012 clube [gl] phát âm clube 0 bình chọn
14/08/2012 Bieito [gl] phát âm Bieito 0 bình chọn
14/08/2012 amor [gl] phát âm amor 0 bình chọn