Những từ đã phát âm của GuillaumeJ trong Forvo

Thành viên: GuillaumeJ Đăng ký phát âm của GuillaumeJ

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2011 Monsieur [fr] phát âm Monsieur 2 bình chọn
12/05/2011 bonjour [fr] phát âm bonjour -2 bình chọn
12/05/2011 au revoir ! [fr] phát âm au revoir ! bình chọn
12/05/2011 Gerber [fr] phát âm Gerber bình chọn
12/05/2011 germer [fr] phát âm germer bình chọn
12/05/2011 gibet [fr] phát âm gibet bình chọn
12/05/2011 glucide [fr] phát âm glucide bình chọn
12/05/2011 globaux [fr] phát âm globaux bình chọn
12/05/2011 glorieuse [fr] phát âm glorieuse bình chọn
12/05/2011 glaise [fr] phát âm glaise bình chọn
12/05/2011 glapir [fr] phát âm glapir bình chọn
12/05/2011 gisement [fr] phát âm gisement bình chọn
12/05/2011 glacial [fr] phát âm glacial bình chọn
12/05/2011 Gitane [fr] phát âm Gitane bình chọn
12/05/2011 goût [fr] phát âm goût bình chọn
12/05/2011 goutter [fr] phát âm goutter bình chọn
12/05/2011 gogo [fr] phát âm gogo bình chọn
12/05/2011 gonflé [fr] phát âm gonflé bình chọn
12/05/2011 glossaire [fr] phát âm glossaire bình chọn
12/05/2011 μ [fr] phát âm μ bình chọn
12/05/2011 France [fr] phát âm France 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/05/2011 se cacher [fr] phát âm se cacher bình chọn
12/05/2011 nationalites [fr] phát âm nationalites bình chọn
12/05/2011 Ateliers [fr] phát âm Ateliers bình chọn
12/05/2011 dévidoir [fr] phát âm dévidoir bình chọn
12/05/2011 aisé [fr] phát âm aisé bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ GuillaumeJ


Thống kê thành viên

Phát âm: 26 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.634


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 6.101