Những từ đã phát âm của Hargrimm trong Forvo

Thành viên: Hargrimm Đăng ký phát âm của Hargrimm

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2008 covers [en] phát âm covers 0 bình chọn
03/11/2008 troubleshooting [en] phát âm troubleshooting 0 bình chọn
09/07/2008 warcraft [en] phát âm warcraft 0 bình chọn
10/04/2008 Errands [en] phát âm Errands 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 hurricane [en] phát âm hurricane 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 crowded [en] phát âm crowded 0 bình chọn
10/04/2008 tornado [en] phát âm tornado 1 bình chọn
10/04/2008 earthquake [en] phát âm earthquake 2 bình chọn
10/04/2008 awful [en] phát âm awful 3 bình chọn
10/04/2008 Flood [en] phát âm Flood 0 bình chọn
10/04/2008 friendly [en] phát âm friendly 2 bình chọn
10/04/2008 cuisine [en] phát âm cuisine 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2008 employee [en] phát âm employee 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 codify [en] phát âm codify 1 bình chọn
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] phát âm Condoleezza Rice 0 bình chọn
05/04/2008 @ [en] phát âm @ 1 bình chọn
05/04/2008 Tiffany [en] phát âm Tiffany 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Bugs bunny [en] phát âm Bugs bunny 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 IBM [en] phát âm IBM 0 bình chọn
05/04/2008 Michael Jordan [en] phát âm Michael Jordan 0 bình chọn
05/04/2008 Homer Simpson [en] phát âm Homer Simpson 0 bình chọn
05/04/2008 hamster [en] phát âm hamster 0 bình chọn
05/04/2008 cancel [en] phát âm cancel 0 bình chọn
05/04/2008 integral [en] phát âm integral 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 ultimatum [en] phát âm ultimatum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 segue [en] phát âm segue 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 arboretum [en] phát âm arboretum -1 bình chọn
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] phát âm Matthew McConaughey 0 bình chọn
05/04/2008 Norfolk [en] phát âm Norfolk 0 bình chọn
04/04/2008 thence [en] phát âm thence 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ


Thống kê thành viên

Phát âm: 69 (17 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 34 bình chọn

Số lần xem trang: 22.300


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.205

Vị thứ theo phát âm: 3.517