Những từ đã phát âm của Helene trong Forvo

Thành viên: Helene Đăng ký phát âm của Helene

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2011 Saint Germain [fr] phát âm Saint Germain 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/09/2010 une journée magnifique [fr] phát âm une journée magnifique 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2010 confiture de pêche [fr] phát âm confiture de pêche 0 bình chọn
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] phát âm gâteau au chocolat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/07/2010 les vacances [fr] phát âm les vacances 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2010 petit pois [fr] phát âm petit pois 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2010 lait [fr] phát âm lait 1 bình chọn
24/04/2010 le lait [fr] phát âm le lait 2 bình chọn
16/04/2010 glace à la vanille [fr] phát âm glace à la vanille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2010 fraises [fr] phát âm fraises 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/03/2010 pâte feuilletée [fr] phát âm pâte feuilletée 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Helene


Thống kê thành viên

Phát âm: 11 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 12.302


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.223

Vị thứ theo phát âm: 13.334