Những từ đã phát âm của Heracleum trong Forvo Trang 2.

Thành viên: Heracleum Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Heracleum

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2012 agente estinguente [it] phát âm agente estinguente bình chọn
10/05/2012 elettromiografia [it] phát âm elettromiografia bình chọn
10/05/2012 dorsalgia [it] phát âm dorsalgia bình chọn
10/05/2012 scemenzaio [it] phát âm scemenzaio bình chọn
10/05/2012 sovraspinato [it] phát âm sovraspinato bình chọn
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] phát âm a scanso di equivoci bình chọn
10/05/2012 cane sciolto [it] phát âm cane sciolto bình chọn
10/05/2012 a rigore [it] phát âm a rigore bình chọn
10/05/2012 armato fino ai denti [it] phát âm armato fino ai denti bình chọn
10/05/2012 stuzzicheria [it] phát âm stuzzicheria bình chọn
10/05/2012 al dettaglio [it] phát âm al dettaglio bình chọn
10/05/2012 stuzzicamento [it] phát âm stuzzicamento bình chọn
10/05/2012 sano come un pesce [it] phát âm sano come un pesce bình chọn
10/05/2012 popolaresco [it] phát âm popolaresco bình chọn
15/12/2011 Andalusia [it] phát âm Andalusia bình chọn
15/12/2011 vino nobile [it] phát âm vino nobile bình chọn
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] phát âm Gaetano Maria Schiassi bình chọn
15/12/2011 Origlia [it] phát âm Origlia bình chọn
15/12/2011 Muzzio [it] phát âm Muzzio bình chọn
15/12/2011 Patroclo [it] phát âm Patroclo bình chọn
15/12/2011 Prometeo [it] phát âm Prometeo bình chọn
15/12/2011 Andromaca [it] phát âm Andromaca bình chọn
15/12/2011 Potala [it] phát âm Potala bình chọn
15/12/2011 ti amo [it] phát âm ti amo bình chọn
15/12/2011 Banco Popolare [it] phát âm Banco Popolare bình chọn
15/12/2011 UBI Banca [it] phát âm UBI Banca bình chọn
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] phát âm Banca Lombarda e Piemontese bình chọn
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] phát âm Banca Popolare di Milano bình chọn
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] phát âm UniCredit S.p.A. bình chọn
15/12/2011 Intesa Sanpaolo [it] phát âm Intesa Sanpaolo bình chọn

Thông tin thành viên

Hi wandering forvoer,
I have a central Italy accent, this means that -usually- a few consonants (B, D, P) could sound "heavier", strong S (similar to Z); by the way, here I'm pronouncing italian words as neutral as possible ;)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Web: http://heracleums.org

Liên hệ Heracleum


Thống kê thành viên

Phát âm: 7.168 (725 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.952

Bình chọn: 875 bình chọn

Số lần xem trang: 159.684


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 78

Vị thứ theo phát âm: 40