Những từ đã thêm để phát âm của Hitch trong Forvo

Thành viên: Hitch Đăng ký phát âm của Hitch

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/11/2010 Mazvita [sn] phát âm Mazvita 0 bình chọn
23/11/2010 chiedza [sn] phát âm chiedza 0 bình chọn
23/11/2010 chikomborero [sn] phát âm chikomborero 0 bình chọn
23/11/2010 Munashe [sn] phát âm Munashe 0 bình chọn
23/11/2010 beche [sn] phát âm beche 0 bình chọn
23/11/2010 Mboro [sn] phát âm Mboro 0 bình chọn
23/11/2010 Marwadzo [sn] phát âm Marwadzo 0 bình chọn
23/11/2010 Mhoro [sn] phát âm Mhoro 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Malaysia

Liên hệ Hitch


Thống kê thành viên

Phát âm: 39

Từ đã thêm: 8

Số lần xem trang: 11.512


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.256

Vị thứ theo phát âm: 5.523