Những từ đã phát âm của IchBinEs trong Forvo

Thành viên: IchBinEs Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của IchBinEs

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2012 Oberschiedsrichter [de] phát âm Oberschiedsrichter 0 bình chọn
11/04/2012 Oberlicht [de] phát âm Oberlicht 0 bình chọn
11/04/2012 Oberprima [de] phát âm Oberprima 0 bình chọn
11/04/2012 Unterdrückungszusammenhang [de] phát âm Unterdrückungszusammenhang 0 bình chọn
11/04/2012 Kerstin [de] phát âm Kerstin 0 bình chọn
11/04/2012 Obleute [de] phát âm Obleute 0 bình chọn
11/04/2012 Rinnsal [de] phát âm Rinnsal 0 bình chọn
11/04/2012 Straßenmusiker [de] phát âm Straßenmusiker 0 bình chọn
11/04/2012 Schmelztiegel [de] phát âm Schmelztiegel 0 bình chọn
11/04/2012 erschallen [de] phát âm erschallen 0 bình chọn
11/04/2012 Oberlippe [de] phát âm Oberlippe 0 bình chọn
11/04/2012 erdverwachsen [de] phát âm erdverwachsen 0 bình chọn
11/04/2012 Siegerkranz [de] phát âm Siegerkranz 0 bình chọn
11/04/2012 antichristlich [de] phát âm antichristlich 0 bình chọn
11/04/2012 Herrscherthron [de] phát âm Herrscherthron 0 bình chọn
11/04/2012 wiederkehren [de] phát âm wiederkehren 0 bình chọn
11/04/2012 Willkür [de] phát âm Willkür 0 bình chọn
11/04/2012 Batallion [de] phát âm Batallion 0 bình chọn
11/04/2012 antisemitisch [de] phát âm antisemitisch 0 bình chọn
11/04/2012 Kaiser Friedrich Rotbart [de] phát âm Kaiser Friedrich Rotbart 0 bình chọn
11/04/2012 Friedrich II [de] phát âm Friedrich II 0 bình chọn
11/04/2012 geheiligt werden [de] phát âm geheiligt werden 0 bình chọn
11/04/2012 Zahnfilm [de] phát âm Zahnfilm 0 bình chọn
11/04/2012 wahrhaben [de] phát âm wahrhaben 0 bình chọn
11/04/2012 warnend [de] phát âm warnend 0 bình chọn
11/04/2012 Frankfurter Paulskirche [de] phát âm Frankfurter Paulskirche 0 bình chọn
11/04/2012 Oberschule [de] phát âm Oberschule 0 bình chọn
11/04/2012 Oberwasser haben [de] phát âm Oberwasser haben 0 bình chọn
11/04/2012 Vaterstadt [de] phát âm Vaterstadt 0 bình chọn
11/04/2012 Kaiser Wilhelm [de] phát âm Kaiser Wilhelm 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ IchBinEs


Thống kê thành viên

Phát âm: 7.048 (121 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.799

Bình chọn: 150 bình chọn

Số lần xem trang: 131.803


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 201

Vị thứ theo phát âm: 61