Những từ đã phát âm của IchBinEs trong Forvo

Thành viên: IchBinEs Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của IchBinEs

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2012 Oberschiedsrichter [de] phát âm Oberschiedsrichter bình chọn
11/04/2012 Oberlicht [de] phát âm Oberlicht bình chọn
11/04/2012 Oberprima [de] phát âm Oberprima bình chọn
11/04/2012 Unterdrückungszusammenhang [de] phát âm Unterdrückungszusammenhang bình chọn
11/04/2012 Kerstin [de] phát âm Kerstin bình chọn
11/04/2012 Obleute [de] phát âm Obleute bình chọn
11/04/2012 Rinnsal [de] phát âm Rinnsal bình chọn
11/04/2012 Straßenmusiker [de] phát âm Straßenmusiker bình chọn
11/04/2012 Schmelztiegel [de] phát âm Schmelztiegel bình chọn
11/04/2012 erschallen [de] phát âm erschallen bình chọn
11/04/2012 Oberlippe [de] phát âm Oberlippe bình chọn
11/04/2012 erdverwachsen [de] phát âm erdverwachsen bình chọn
11/04/2012 Siegerkranz [de] phát âm Siegerkranz bình chọn
11/04/2012 antichristlich [de] phát âm antichristlich bình chọn
11/04/2012 Herrscherthron [de] phát âm Herrscherthron bình chọn
11/04/2012 wiederkehren [de] phát âm wiederkehren bình chọn
11/04/2012 Willkür [de] phát âm Willkür bình chọn
11/04/2012 Batallion [de] phát âm Batallion bình chọn
11/04/2012 antisemitisch [de] phát âm antisemitisch bình chọn
11/04/2012 Kaiser Friedrich Rotbart [de] phát âm Kaiser Friedrich Rotbart bình chọn
11/04/2012 Friedrich II [de] phát âm Friedrich II bình chọn
11/04/2012 Wilhelm Leibnitz [de] phát âm Wilhelm Leibnitz bình chọn
11/04/2012 geheiligt werden [de] phát âm geheiligt werden bình chọn
11/04/2012 Zahnfilm [de] phát âm Zahnfilm bình chọn
11/04/2012 wahrhaben [de] phát âm wahrhaben bình chọn
11/04/2012 warnend [de] phát âm warnend bình chọn
11/04/2012 Frankfurter Paulskirche [de] phát âm Frankfurter Paulskirche bình chọn
11/04/2012 Oberschule [de] phát âm Oberschule bình chọn
11/04/2012 Oberwasser haben [de] phát âm Oberwasser haben bình chọn
11/04/2012 Vaterstadt [de] phát âm Vaterstadt bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ IchBinEs


Thống kê thành viên

Phát âm: 7.063 (88 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.795

Bình chọn: 103 bình chọn

Số lần xem trang: 80.875


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 163

Vị thứ theo phát âm: 43