Những từ đã phát âm của Imber trong Forvo

Thành viên: Imber Đăng ký phát âm của Imber

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/07/2009 entorpecer [pt] phát âm entorpecer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 Jesus Cristo [pt] phát âm Jesus Cristo 4 bình chọn
23/07/2009 Cristo Redentor [pt] phát âm Cristo Redentor 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 bolacha [pt] phát âm bolacha 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 Ornatos Violeta [pt] phát âm Ornatos Violeta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 arquitrave [pt] phát âm arquitrave 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 entretanto [pt] phát âm entretanto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 Lusíadas [pt] phát âm Lusíadas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 governanta [pt] phát âm governanta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 queijada [pt] phát âm queijada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 golpe [pt] phát âm golpe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 eis aqui [pt] phát âm eis aqui 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 governador [pt] phát âm governador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 Augusto [pt] phát âm Augusto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 somar [pt] phát âm somar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 façanha [pt] phát âm façanha 0 bình chọn
23/07/2009 Mariana [pt] phát âm Mariana 1 bình chọn
23/07/2009 peúga [pt] phát âm peúga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 excepção [pt] phát âm excepção 0 bình chọn
23/07/2009 situação [pt] phát âm situação 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 governabilidade [pt] phát âm governabilidade 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/07/2009 augurar [pt] phát âm augurar 0 bình chọn
23/07/2009 Gouveia [pt] phát âm Gouveia 0 bình chọn
23/07/2009 argola [pt] phát âm argola 0 bình chọn
23/07/2009 pormenorizado [pt] phát âm pormenorizado 0 bình chọn
23/07/2009 violoncelo [pt] phát âm violoncelo 0 bình chọn
23/07/2009 música [pt] phát âm música 1 bình chọn
23/07/2009 Viola [pt] phát âm Viola 0 bình chọn
23/07/2009 Timor [pt] phát âm Timor 0 bình chọn
23/07/2009 checo [pt] phát âm checo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Bồ Đào Nha

Liên hệ Imber


Thống kê thành viên

Phát âm: 113 (38 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 57 bình chọn

Số lần xem trang: 26.748


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.315

Vị thứ theo phát âm: 2.298