Những từ đã phát âm của Influx trong Forvo

Thành viên: Influx Đăng ký phát âm của Influx

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 onomatopoeia [en] phát âm onomatopoeia bình chọn
07/02/2012 fjord [en] phát âm fjord bình chọn
07/02/2012 Longhorsley [en] phát âm Longhorsley bình chọn
06/02/2012 Prudhoe [en] phát âm Prudhoe bình chọn
06/02/2012 Newcastle [en] phát âm Newcastle 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/02/2012 Hexham [en] phát âm Hexham bình chọn
06/02/2012 Geordie [en] phát âm Geordie 1 bình chọn
06/02/2012 Mackem [en] phát âm Mackem bình chọn
06/02/2012 Ashington [en] phát âm Ashington bình chọn
06/02/2012 Tynemouth [en] phát âm Tynemouth bình chọn
06/02/2012 Whitley Bay [en] phát âm Whitley Bay bình chọn
06/02/2012 make [en] phát âm make 0 bình chọn
06/02/2012 Mark Wallinger [en] phát âm Mark Wallinger bình chọn
06/02/2012 Byker Grove [en] phát âm Byker Grove bình chọn
06/02/2012 Byker [en] phát âm Byker bình chọn
06/02/2012 Alnwick [en] phát âm Alnwick 1 bình chọn
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] phát âm Berwick-upon-Tweed bình chọn
06/02/2012 Jarrow [en] phát âm Jarrow bình chọn
06/02/2012 Morpeth [en] phát âm Morpeth bình chọn
06/02/2012 Cramlington [en] phát âm Cramlington bình chọn
06/02/2012 Blyth [en] phát âm Blyth bình chọn
06/02/2012 Georg-August-University [en] phát âm Georg-August-University bình chọn
06/02/2012 Hartlepool [en] phát âm Hartlepool 1 bình chọn
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] phát âm Newcastle upon Tyne 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ Influx


Thống kê thành viên

Phát âm: 24 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 3.598


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.938

Vị thứ theo phát âm: 6.501