Những từ đã phát âm của Ixtabyss trong Forvo

Thành viên: Ixtabyss Đăng ký phát âm của Ixtabyss

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/11/2010 Nataša [hr] phát âm Nataša bình chọn
11/11/2010 Marijana [hr] phát âm Marijana bình chọn
11/11/2010 Žarko [hr] phát âm Žarko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Branimir [hr] phát âm Branimir bình chọn
11/11/2010 Ljudevit [hr] phát âm Ljudevit bình chọn
11/11/2010 Gabrijel [hr] phát âm Gabrijel bình chọn
11/11/2010 Rafael [hr] phát âm Rafael bình chọn
11/11/2010 Darko [hr] phát âm Darko bình chọn
11/11/2010 Željko [hr] phát âm Željko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Mario [hr] phát âm Mario bình chọn
11/11/2010 Stanislav [hr] phát âm Stanislav bình chọn
11/11/2010 Denis [hr] phát âm Denis bình chọn
11/11/2010 Snježana [hr] phát âm Snježana bình chọn
11/11/2010 Jasminka [hr] phát âm Jasminka bình chọn
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] phát âm Ivan Krstitelj bình chọn
11/11/2010 Miroslav [hr] phát âm Miroslav bình chọn
11/11/2010 Dubravka [hr] phát âm Dubravka bình chọn
11/11/2010 Blaženko [hr] phát âm Blaženko bình chọn
11/11/2010 Blaženka [hr] phát âm Blaženka bình chọn
11/11/2010 Tatjana [hr] phát âm Tatjana bình chọn
11/11/2010 Zlatko [hr] phát âm Zlatko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Jelena [hr] phát âm Jelena bình chọn
11/11/2010 Zvjezdan [hr] phát âm Zvjezdan bình chọn
11/11/2010 Matilda [hr] phát âm Matilda bình chọn
11/11/2010 Patricija [hr] phát âm Patricija bình chọn
11/11/2010 Emanuel [hr] phát âm Emanuel bình chọn
11/11/2010 Domagoj [hr] phát âm Domagoj 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Elizabeta [hr] phát âm Elizabeta bình chọn
11/11/2010 Anastazija [hr] phát âm Anastazija bình chọn
11/11/2010 Ambrozije [hr] phát âm Ambrozije bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

My wish? I wish everyone would understand each other no matter where they come from. :)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Croatia

Liên hệ Ixtabyss


Thống kê thành viên

Phát âm: 167 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 15.012


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.121

Vị thứ theo phát âm: 1.359