Những từ đã phát âm của Izcariel trong Forvo

Thành viên: Izcariel Đăng ký phát âm của Izcariel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2011 gilipollas [es] phát âm gilipollas bình chọn
26/04/2011 imbécil [es] phát âm imbécil bình chọn
26/04/2011 carajote [es] phát âm carajote bình chọn
26/04/2011 hostias [es] phát âm hostias bình chọn
26/04/2011 puta [es] phát âm puta 1 bình chọn
26/04/2011 cabrón [es] phát âm cabrón bình chọn
26/04/2011 cojones [es] phát âm cojones -1 bình chọn
26/04/2011 peripuesto [es] phát âm peripuesto bình chọn
26/04/2011 pingoneo [es] phát âm pingoneo bình chọn
26/04/2011 lechuguino [es] phát âm lechuguino bình chọn
26/04/2011 pijotada [es] phát âm pijotada bình chọn
26/04/2011 petanca [es] phát âm petanca bình chọn
26/04/2011 picha [es] phát âm picha bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Izcariel


Thống kê thành viên

Phát âm: 13

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.583


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.006

Vị thứ theo phát âm: 9.633