Những từ đã phát âm của Izcariel trong Forvo

Thành viên: Izcariel Đăng ký phát âm của Izcariel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2011 gilipollas [es] phát âm gilipollas 0 bình chọn
26/04/2011 imbécil [es] phát âm imbécil 0 bình chọn
26/04/2011 carajote [es] phát âm carajote 0 bình chọn
26/04/2011 hostias [es] phát âm hostias 0 bình chọn
26/04/2011 puta [es] phát âm puta 0 bình chọn
26/04/2011 cabrón [es] phát âm cabrón 0 bình chọn
26/04/2011 cojones [es] phát âm cojones -1 bình chọn
26/04/2011 peripuesto [es] phát âm peripuesto 0 bình chọn
26/04/2011 pingoneo [es] phát âm pingoneo 0 bình chọn
26/04/2011 lechuguino [es] phát âm lechuguino 0 bình chọn
26/04/2011 pijotada [es] phát âm pijotada 0 bình chọn
26/04/2011 petanca [es] phát âm petanca 0 bình chọn
26/04/2011 picha [es] phát âm picha 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Izcariel


Thống kê thành viên

Phát âm: 13

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 6.567


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13.348

Vị thứ theo phát âm: 11.889