Những từ đã thêm để phát âm của Jakomar trong Forvo

Thành viên: Jakomar Đăng ký phát âm của Jakomar

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/05/2015 čekali [hr] phát âm čekali Của KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] phát âm moramo Của KaticaSt
09/05/2015 Čekajmo [hr] phát âm Čekajmo Của KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] phát âm dvorca Của arogosic
09/05/2015 Sjednimo [hr] phát âm Sjednimo Của KaticaSt
09/05/2015 Čekajte [hr] phát âm Čekajte Của KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] phát âm najprije Của KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] phát âm djevojke Của KaticaSt
09/05/2015 prospekta [hr] phát âm prospekta Của arogosic
09/05/2015 obilazak [hr] phát âm obilazak Của KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] phát âm razgledati Của KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] phát âm sigurno Của KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] phát âm galantni Của arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] phát âm pozivam Của KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] phát âm stanemo Của KaticaSt
09/05/2015 Predlažem [hr] phát âm Predlažem Của KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] phát âm zaustavimo Của KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] phát âm potrebno Của KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] phát âm krajolici Của KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] phát âm situacija Của KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] phát âm istoku Của KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] phát âm sjeveru Của KaticaSt
09/05/2015 kamenja [hr] phát âm kamenja Của KaticaSt
09/05/2015 razlika [hr] phát âm razlika Của KaticaSt
09/05/2015 kontrasta [hr] phát âm kontrasta Của arogosic
09/05/2015 pogledati [hr] phát âm pogledati Của KaticaSt
09/05/2015 restoran [hr] phát âm restoran Của arogosic
09/05/2015 imaju [hr] phát âm imaju Của KaticaSt
09/05/2015 Miljana [hr] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
09/05/2015 dvoraca [hr] phát âm dvoraca Của arogosic

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ Jakomar


Thống kê thành viên

Phát âm: 278 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 86

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 13.559


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.534

Vị thứ theo phát âm: 1.058