Những từ đã phát âm của Jaloid64 trong Forvo

Thành viên: Jaloid64 Đăng ký phát âm của Jaloid64

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2012 Iwatsubo [ja] phát âm Iwatsubo 0 bình chọn
03/06/2012 Nishikawa [ja] phát âm Nishikawa 0 bình chọn
03/06/2012 真核細胞 [ja] phát âm 真核細胞 0 bình chọn
03/06/2012 核酸 [ja] phát âm 核酸 0 bình chọn
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] phát âm デオキシリボ核酸 0 bình chọn
03/06/2012 DNA [ja] phát âm DNA 0 bình chọn
02/06/2012 Tokai [ja] phát âm Tokai 0 bình chọn
02/06/2012 yatagarasu [ja] phát âm yatagarasu 0 bình chọn
02/06/2012 犠牲 [ja] phát âm 犠牲 0 bình chọn
02/06/2012 つんとしていた [ja] phát âm つんとしていた 0 bình chọn
02/06/2012 Kokuyo [ja] phát âm Kokuyo 0 bình chọn
02/06/2012 Menicon [ja] phát âm Menicon 0 bình chọn
02/06/2012 いくらでもいたのだから [ja] phát âm いくらでもいたのだから 0 bình chọn
02/06/2012 違 ちがう [ja] phát âm 違 ちがう 0 bình chọn
02/06/2012 見たところでは [ja] phát âm 見たところでは 0 bình chọn
02/06/2012 Kaneka [ja] phát âm Kaneka 0 bình chọn
02/06/2012 礼儀作法 [ja] phát âm 礼儀作法 0 bình chọn
02/06/2012 内側 [ja] phát âm 内側 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/06/2012 白線 [ja] phát âm 白線 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nhật Bản

Liên hệ Jaloid64


Thống kê thành viên

Phát âm: 19 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.901


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.334