Những từ đã phát âm của Jeremy trong Forvo

Thành viên: Jeremy Đăng ký phát âm của Jeremy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] phát âm Jérémy Toulalan bình chọn
11/03/2009 les bleus [fr] phát âm les bleus bình chọn
11/03/2009 diavolo [it] phát âm diavolo bình chọn
11/03/2009 dio [it] phát âm dio bình chọn
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] phát âm Paolo Ferrari bình chọn
11/03/2009 Mario Bava [it] phát âm Mario Bava bình chọn
11/03/2009 Piero Fassino [it] phát âm Piero Fassino bình chọn
11/03/2009 Marco Bellocchio [it] phát âm Marco Bellocchio bình chọn
11/03/2009 Massimo Troisi [it] phát âm Massimo Troisi bình chọn
11/03/2009 Riccardo Giacconi [it] phát âm Riccardo Giacconi bình chọn
11/03/2009 Paolo di Canio [it] phát âm Paolo di Canio bình chọn
11/03/2009 Pier Ferdinando Casini [it] phát âm Pier Ferdinando Casini bình chọn
11/03/2009 Paolo Rossi [it] phát âm Paolo Rossi bình chọn
11/03/2009 Ajaccio [fr] phát âm Ajaccio 1 bình chọn
11/03/2009 accent [fr] phát âm accent 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 Pierre Puget [fr] phát âm Pierre Puget bình chọn
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] phát âm Charles-François Daubigny bình chọn
11/03/2009 Jules Chéret [fr] phát âm Jules Chéret bình chọn
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] phát âm Théodore Tiffereau bình chọn
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] phát âm Je voudrais chercher 0 bình chọn
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] phát âm Je voudrais manger 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 Renato Dulbecco [it] phát âm Renato Dulbecco bình chọn
11/03/2009 Luigi Comencini [it] phát âm Luigi Comencini bình chọn
11/03/2009 Aldo Rossi [it] phát âm Aldo Rossi bình chọn

Thông tin thành viên

:)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Jeremy


Thống kê thành viên

Phát âm: 24 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 7.839


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.892

Vị thứ theo phát âm: 6.411