Những từ đã phát âm của Jeremy trong Forvo

Thành viên: Jeremy Đăng ký phát âm của Jeremy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] phát âm Jérémy Toulalan 0 bình chọn
11/03/2009 les bleus [fr] phát âm les bleus 0 bình chọn
11/03/2009 diavolo [it] phát âm diavolo 0 bình chọn
11/03/2009 dio [it] phát âm dio 0 bình chọn
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] phát âm Paolo Ferrari 0 bình chọn
11/03/2009 Mario Bava [it] phát âm Mario Bava 0 bình chọn
11/03/2009 Piero Fassino [it] phát âm Piero Fassino 0 bình chọn
11/03/2009 Massimo Troisi [it] phát âm Massimo Troisi 0 bình chọn
11/03/2009 Riccardo Giacconi [it] phát âm Riccardo Giacconi 0 bình chọn
11/03/2009 Paolo Rossi [it] phát âm Paolo Rossi 0 bình chọn
11/03/2009 Ajaccio [fr] phát âm Ajaccio 1 bình chọn
11/03/2009 accent [fr] phát âm accent 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 Pierre Puget [fr] phát âm Pierre Puget 0 bình chọn
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] phát âm Charles-François Daubigny 0 bình chọn
11/03/2009 Jules Chéret [fr] phát âm Jules Chéret 0 bình chọn
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] phát âm Théodore Tiffereau 0 bình chọn
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] phát âm Je voudrais chercher -1 bình chọn
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] phát âm Je voudrais manger 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 Luigi Comencini [it] phát âm Luigi Comencini 0 bình chọn
11/03/2009 Aldo Rossi [it] phát âm Aldo Rossi 0 bình chọn

Thông tin thành viên

:)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Jeremy


Thống kê thành viên

Phát âm: 20 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 12.400


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.012

Vị thứ theo phát âm: 9.115