Những từ đã thêm để phát âm của Jeremy trong Forvo

Thành viên: Jeremy Đăng ký phát âm của Jeremy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/03/2009 les bleus [fr] phát âm les bleus 0 bình chọn
11/03/2009 dio [it] phát âm dio Của ALaNTuSeK

Thông tin thành viên

:)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Jeremy


Thống kê thành viên

Phát âm: 24 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 12.222


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.338

Vị thứ theo phát âm: 7.918