Những từ đã phát âm của Jersey trong Forvo

Thành viên: Jersey Đăng ký phát âm của Jersey

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/01/2010 egg [en] phát âm egg 2 bình chọn
04/01/2010 legit [en] phát âm legit 1 bình chọn

Thông tin thành viên

I am from northern New Jersey and have spent all but maybe a year there since I was born in Delaware. So I've pretty much got the Jersey thing down. And no, we don't say "joisee," it's okay.

I took two years of Arabic in my university, so... I think that's probably what I'll be running around requesting all the time...

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Jersey


Thống kê thành viên

Phát âm: 2

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.866


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.002

Vị thứ theo phát âm: 27.604