Những từ đã phát âm của Jnhprk trong Forvo

Thành viên: Jnhprk Đăng ký phát âm của Jnhprk

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/03/2009 파전 [ko] phát âm 파전 0 bình chọn
02/03/2009 갈비 [ko] phát âm 갈비 0 bình chọn
02/03/2009 재미 [ko] phát âm 재미 1 bình chọn
02/03/2009 잡다 [ko] phát âm 잡다 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2009 전하다 [ko] phát âm 전하다 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2009 대치동 [ko] phát âm 대치동 0 bình chọn
02/03/2009 서울 [ko] phát âm 서울 0 bình chọn
01/03/2009 저녁 [ko] phát âm 저녁 0 bình chọn
01/03/2009 점심 [ko] phát âm 점심 0 bình chọn
01/03/2009 오늘의 유머 [ko] phát âm 오늘의 유머 0 bình chọn
01/03/2009 젊다 [ko] phát âm 젊다 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2009 [ko] phát âm 잠 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Hi I'm Junho.
I speak Korean, Japanese and English.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hàn Quốc

Liên hệ Jnhprk


Thống kê thành viên

Phát âm: 12 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 5.963


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.987

Vị thứ theo phát âm: 12.561