Những từ đã phát âm của JoMan112 trong Forvo

Thành viên: JoMan112 Đăng ký phát âm của JoMan112

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/02/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ JoMan112


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 5.684


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 34.451