Những từ đã phát âm của JoergenBC trong Forvo

Thành viên: JoergenBC Đăng ký phát âm của JoergenBC

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/01/2014 spand [da] phát âm spand 0 bình chọn
07/03/2013 gudmand [da] phát âm gudmand 0 bình chọn
07/03/2013 humøret [da] phát âm humøret 0 bình chọn
07/03/2013 giftede [da] phát âm giftede 0 bình chọn
07/03/2013 blev gift [da] phát âm blev gift 0 bình chọn
07/03/2013 berørt [da] phát âm berørt 0 bình chọn
07/03/2013 markedet [da] phát âm markedet 0 bình chọn
07/03/2013 opgør [da] phát âm opgør 0 bình chọn
07/03/2013 forstod [da] phát âm forstod 0 bình chọn
07/03/2013 modersmål [da] phát âm modersmål 0 bình chọn
04/03/2013 fløjtede [da] phát âm fløjtede 0 bình chọn
04/03/2013 juleferie [da] phát âm juleferie 0 bình chọn
04/03/2013 kartoffelferie [da] phát âm kartoffelferie 0 bình chọn
04/03/2013 lillebror [da] phát âm lillebror 0 bình chọn
04/03/2013 juleferien [da] phát âm juleferien 0 bình chọn
04/03/2013 gaver [da] phát âm gaver 0 bình chọn
04/03/2013 basis [da] phát âm basis 0 bình chọn
04/03/2013 præsentation [da] phát âm præsentation 0 bình chọn
04/03/2013 alfabetet [da] phát âm alfabetet 0 bình chọn
04/03/2013 ordenstal [da] phát âm ordenstal 0 bình chọn
04/03/2013 sprøjte [da] phát âm sprøjte 0 bình chọn
04/03/2013 at servere [da] phát âm at servere 0 bình chọn
28/02/2013 savn [da] phát âm savn 0 bình chọn
28/02/2013 anslå [da] phát âm anslå 0 bình chọn
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] phát âm Erik Jan Hanussen 0 bình chọn
28/02/2013 Hovelskov [da] phát âm Hovelskov 0 bình chọn
28/02/2013 smidighed [da] phát âm smidighed 0 bình chọn
28/02/2013 pil [da] phát âm pil 0 bình chọn
28/02/2013 Martin Lohse [da] phát âm Martin Lohse 0 bình chọn
28/02/2013 café au lait [da] phát âm café au lait 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đan Mạch

Liên hệ JoergenBC


Thống kê thành viên

Phát âm: 86

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 5.281


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.937