Những từ đã phát âm của JulietteFr trong Forvo

Thành viên: JulietteFr Đăng ký phát âm của JulietteFr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/08/2014 Gigny-sur-Saône [fr] phát âm Gigny-sur-Saône 0 bình chọn
05/08/2014 moujik [fr] phát âm moujik 0 bình chọn
05/08/2014 pyrophore [fr] phát âm pyrophore 0 bình chọn
27/09/2013 Croisilles [fr] phát âm Croisilles 0 bình chọn
27/09/2013 Ondefontaine [fr] phát âm Ondefontaine 0 bình chọn
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] phát âm Forêt L'Évêque 0 bình chọn
27/09/2013 Domjean [fr] phát âm Domjean 0 bình chọn
27/09/2013 Contrières [fr] phát âm Contrières 0 bình chọn
20/09/2013 Fermanville [fr] phát âm Fermanville 0 bình chọn
20/09/2013 Montigny [fr] phát âm Montigny 0 bình chọn
18/09/2013 Argences [fr] phát âm Argences 0 bình chọn
18/09/2013 Coutances [fr] phát âm Coutances 0 bình chọn
18/09/2013 peaux [fr] phát âm peaux 0 bình chọn
16/09/2013 Morsalines [fr] phát âm Morsalines 0 bình chọn
16/09/2013 Videcosville [fr] phát âm Videcosville 0 bình chọn
16/09/2013 Saussemesnil [fr] phát âm Saussemesnil 0 bình chọn
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] phát âm Teurthéville-Bocage 0 bình chọn
16/09/2013 Tamerville [fr] phát âm Tamerville 0 bình chọn
16/09/2013 Le Rozel [fr] phát âm Le Rozel 0 bình chọn
16/09/2013 Surtainville [fr] phát âm Surtainville 0 bình chọn
16/09/2013 Négreville [fr] phát âm Négreville 0 bình chọn
16/09/2013 Huberville [fr] phát âm Huberville 0 bình chọn
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] phát âm Cambes-en-Plaine 0 bình chọn
16/09/2013 épeire [fr] phát âm épeire 0 bình chọn
16/09/2013 épeiche [fr] phát âm épeiche 0 bình chọn
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] phát âm Pierre Leguillon 0 bình chọn
16/09/2013 futilités [fr] phát âm futilités 0 bình chọn
16/09/2013 fusette [fr] phát âm fusette 0 bình chọn
16/09/2013 fusibilité [fr] phát âm fusibilité 0 bình chọn
16/09/2013 furtivité [fr] phát âm furtivité 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ JulietteFr


Thống kê thành viên

Phát âm: 124

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 5.724


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.683

Vị thứ theo phát âm: 1.944