Những từ đã phát âm của JulietteFr trong Forvo

Thành viên: JulietteFr Đăng ký phát âm của JulietteFr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/09/2013 Croisilles [fr] phát âm Croisilles bình chọn
27/09/2013 Ondefontaine [fr] phát âm Ondefontaine bình chọn
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] phát âm Forêt L'Évêque bình chọn
27/09/2013 Domjean [fr] phát âm Domjean bình chọn
27/09/2013 Contrières [fr] phát âm Contrières bình chọn
20/09/2013 Fermanville [fr] phát âm Fermanville bình chọn
20/09/2013 Montigny [fr] phát âm Montigny bình chọn
18/09/2013 Argences [fr] phát âm Argences bình chọn
18/09/2013 Coutances [fr] phát âm Coutances bình chọn
18/09/2013 peaux [fr] phát âm peaux bình chọn
16/09/2013 Morsalines [fr] phát âm Morsalines bình chọn
16/09/2013 Videcosville [fr] phát âm Videcosville bình chọn
16/09/2013 Saussemesnil [fr] phát âm Saussemesnil bình chọn
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] phát âm Teurthéville-Bocage bình chọn
16/09/2013 Tamerville [fr] phát âm Tamerville bình chọn
16/09/2013 Le Rozel [fr] phát âm Le Rozel bình chọn
16/09/2013 Surtainville [fr] phát âm Surtainville bình chọn
16/09/2013 Négreville [fr] phát âm Négreville bình chọn
16/09/2013 Huberville [fr] phát âm Huberville bình chọn
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] phát âm Cambes-en-Plaine bình chọn
16/09/2013 épeire [fr] phát âm épeire bình chọn
16/09/2013 épeiche [fr] phát âm épeiche bình chọn
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] phát âm Pierre Leguillon bình chọn
16/09/2013 futilités [fr] phát âm futilités bình chọn
16/09/2013 fusette [fr] phát âm fusette bình chọn
16/09/2013 fusibilité [fr] phát âm fusibilité bình chọn
16/09/2013 furtivité [fr] phát âm furtivité bình chọn
16/09/2013 funérarium [fr] phát âm funérarium bình chọn
16/09/2013 funboarder [fr] phát âm funboarder bình chọn
16/09/2013 furetage [fr] phát âm furetage bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ JulietteFr


Thống kê thành viên

Phát âm: 121

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 3.261


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.182

Vị thứ theo phát âm: 1.774