Những từ đã phát âm của JulietteFr trong Forvo

Thành viên: JulietteFr Đăng ký phát âm của JulietteFr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/01/2015 le moyne [fr] phát âm le moyne 0 bình chọn
30/01/2015 Biarne [fr] phát âm Biarne 0 bình chọn
30/01/2015 Biard [fr] phát âm Biard 0 bình chọn
30/01/2015 princeps [fr] phát âm princeps 0 bình chọn
30/01/2015 Biarre [fr] phát âm Biarre 0 bình chọn
30/01/2015 Bignicourt-sur-Saulx [fr] phát âm Bignicourt-sur-Saulx 0 bình chọn
30/01/2015 Albert Treint [fr] phát âm Albert Treint 0 bình chọn
30/01/2015 Euseigne [fr] phát âm Euseigne 0 bình chọn
30/01/2015 capot de voiture [fr] phát âm capot de voiture 0 bình chọn
11/12/2014 extorsion de fonds [fr] phát âm extorsion de fonds 0 bình chọn
11/12/2014 Gilois [fr] phát âm Gilois 0 bình chọn
11/12/2014 Caps de Virginie [fr] phát âm Caps de Virginie 1 bình chọn
11/12/2014 La Bourboule [fr] phát âm La Bourboule 0 bình chọn
11/12/2014 homographes [fr] phát âm homographes 0 bình chọn
11/12/2014 Pompée [fr] phát âm Pompée 0 bình chọn
18/08/2014 Gigny-sur-Saône [fr] phát âm Gigny-sur-Saône 0 bình chọn
05/08/2014 moujik [fr] phát âm moujik 0 bình chọn
05/08/2014 pyrophore [fr] phát âm pyrophore 0 bình chọn
27/09/2013 Croisilles [fr] phát âm Croisilles 0 bình chọn
27/09/2013 Ondefontaine [fr] phát âm Ondefontaine 0 bình chọn
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] phát âm Forêt L'Évêque 0 bình chọn
27/09/2013 Domjean [fr] phát âm Domjean 0 bình chọn
27/09/2013 Contrières [fr] phát âm Contrières 0 bình chọn
20/09/2013 Fermanville [fr] phát âm Fermanville 0 bình chọn
20/09/2013 Montigny [fr] phát âm Montigny 0 bình chọn
18/09/2013 Argences [fr] phát âm Argences 0 bình chọn
18/09/2013 Coutances [fr] phát âm Coutances 0 bình chọn
18/09/2013 peaux [fr] phát âm peaux 0 bình chọn
16/09/2013 Morsalines [fr] phát âm Morsalines 0 bình chọn
16/09/2013 Videcosville [fr] phát âm Videcosville 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ JulietteFr


Thống kê thành viên

Phát âm: 139

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 8.100


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.498

Vị thứ theo phát âm: 1.904