Những từ đã phát âm của JustNahuel trong Forvo

Thành viên: JustNahuel Đăng ký phát âm của JustNahuel

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2014 languidez [es] phát âm languidez 0 bình chọn
08/11/2014 polilla [es] phát âm polilla 0 bình chọn
08/11/2014 anclaje [es] phát âm anclaje 0 bình chọn
08/11/2014 abrupto [es] phát âm abrupto 0 bình chọn
08/11/2014 mari mari [arn] phát âm mari mari 0 bình chọn
14/05/2014 bermejo [es] phát âm bermejo 2 bình chọn
14/05/2014 cerramos [es] phát âm cerramos 1 bình chọn
14/05/2014 especialista [es] phát âm especialista 0 bình chọn
13/05/2014 limadura [es] phát âm limadura 0 bình chọn
13/05/2014 véase [es] phát âm véase 1 bình chọn
13/05/2014 tuteo [es] phát âm tuteo 0 bình chọn
13/05/2014 espaciado [es] phát âm espaciado 0 bình chọn
13/05/2014 longadura [es] phát âm longadura 0 bình chọn
13/05/2014 moda [es] phát âm moda 0 bình chọn
13/05/2014 irreversible [es] phát âm irreversible 1 bình chọn
13/05/2014 Santiago Salvador [es] phát âm Santiago Salvador 0 bình chọn
13/05/2014 billetera [es] phát âm billetera 0 bình chọn
13/05/2014 enfermedad [es] phát âm enfermedad 0 bình chọn
13/05/2014 remedio [es] phát âm remedio 0 bình chọn
13/05/2014 Sixto [es] phát âm Sixto 0 bình chọn
13/05/2014 hereje [es] phát âm hereje 0 bình chọn
12/05/2014 dislexia [es] phát âm dislexia 1 bình chọn
12/05/2014 deambula [es] phát âm deambula 0 bình chọn
12/05/2014 Mozárabes [es] phát âm Mozárabes 2 bình chọn
12/05/2014 homónimo [es] phát âm homónimo 1 bình chọn
12/05/2014 Añelo [es] phát âm Añelo 0 bình chọn
12/05/2014 basándonos [es] phát âm basándonos 0 bình chọn
12/05/2014 particularidad [es] phát âm particularidad 0 bình chọn
12/05/2014 difícil [es] phát âm difícil 0 bình chọn
12/05/2014 plato principal [es] phát âm plato principal 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Me interesan mucho los acentos del mundo, cuál mejor lugar que este para encontrarme con dichos acentos.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ JustNahuel


Thống kê thành viên

Phát âm: 562

Từ đã thêm: 86

Bình chọn: 32 bình chọn

Số lần xem trang: 14.004


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.445

Vị thứ theo phát âm: 515