Những từ đã thêm để phát âm của Kalira trong Forvo

Thành viên: Kalira Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/04/2012 incept [en] phát âm incept Của bananaman
27/04/2012 rhapsodize [en] phát âm rhapsodize Của TopQuark
27/04/2012 astrogeology [en] phát âm astrogeology Của pkbowers5581
06/03/2012 serena [en] phát âm serena 0 bình chọn
06/03/2012 unhygienic [en] phát âm unhygienic 0 bình chọn
05/03/2012 obumbrative [en] phát âm obumbrative 0 bình chọn
05/03/2012 remou [fr] phát âm remou Của Kenji75018
05/03/2012 commonality [en] phát âm commonality Của TopQuark

Thông tin thành viên

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Kalira


Thống kê thành viên

Phát âm: 95 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 25 bình chọn

Số lần xem trang: 18.388


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.285

Vị thứ theo phát âm: 2.662