Những từ đã phát âm của Kalira trong Forvo Trang 2.

Thành viên: Kalira Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2012 fellowship [en] phát âm fellowship 0 bình chọn
06/03/2012 Lord of the Rings [en] phát âm Lord of the Rings 1 bình chọn
06/03/2012 escapism [en] phát âm escapism 0 bình chọn
06/03/2012 RuneScape [en] phát âm RuneScape 0 bình chọn
06/03/2012 composition [en] phát âm composition 4 bình chọn
06/03/2012 slither [en] phát âm slither 0 bình chọn
06/03/2012 rampart [en] phát âm rampart 1 bình chọn
06/03/2012 arthropod [en] phát âm arthropod 0 bình chọn
06/03/2012 crucify [en] phát âm crucify 0 bình chọn
06/03/2012 graciously [en] phát âm graciously 0 bình chọn
06/03/2012 oscillation [en] phát âm oscillation 0 bình chọn
06/03/2012 trollop [en] phát âm trollop 0 bình chọn
06/03/2012 overwhelm [en] phát âm overwhelm 0 bình chọn
06/03/2012 clockwork [en] phát âm clockwork -1 bình chọn
06/03/2012 Centre for Coastal and Marine Sciences [en] phát âm Centre for Coastal and Marine Sciences 0 bình chọn
06/03/2012 etymology [en] phát âm etymology 1 bình chọn
06/03/2012 unhygienic [en] phát âm unhygienic 0 bình chọn
06/03/2012 self-centeredness [en] phát âm self-centeredness 0 bình chọn
06/03/2012 gyroscopic [en] phát âm gyroscopic 0 bình chọn
06/03/2012 Serpentine [en] phát âm Serpentine 0 bình chọn
06/03/2012 feline [en] phát âm feline 0 bình chọn
06/03/2012 Madeleine [en] phát âm Madeleine 0 bình chọn
06/03/2012 strawberry [en] phát âm strawberry 0 bình chọn
06/03/2012 Dysmorphic [en] phát âm Dysmorphic 0 bình chọn
06/03/2012 unmanageable [en] phát âm unmanageable 0 bình chọn
06/03/2012 organism [en] phát âm organism 0 bình chọn
06/03/2012 transcendent [en] phát âm transcendent 0 bình chọn
06/03/2012 chronological [en] phát âm chronological 0 bình chọn
06/03/2012 rescheduled [en] phát âm rescheduled 0 bình chọn
06/03/2012 Endocrinopathy [en] phát âm Endocrinopathy 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Kalira


Thống kê thành viên

Phát âm: 95 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 19.104


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.736

Vị thứ theo phát âm: 2.691