Những từ đã phát âm của Kalira trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Kalira Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/03/2012 copacetic [en] phát âm copacetic 0 bình chọn
05/03/2012 commonality [en] phát âm commonality 0 bình chọn
05/03/2012 microcirculatory [en] phát âm microcirculatory 0 bình chọn
05/03/2012 The Three Musketeers [en] phát âm The Three Musketeers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2012 centrifugation [en] phát âm centrifugation 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Kalira


Thống kê thành viên

Phát âm: 95 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 25 bình chọn

Số lần xem trang: 18.494


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.645

Vị thứ theo phát âm: 2.662