Những từ đã phát âm của Kalira trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Kalira Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/03/2012 automaton [en] phát âm automaton 1 bình chọn
05/03/2012 obumbrative [en] phát âm obumbrative bình chọn
05/03/2012 copacetic [en] phát âm copacetic bình chọn
05/03/2012 commonality [en] phát âm commonality bình chọn
05/03/2012 microcirculatory [en] phát âm microcirculatory bình chọn
05/03/2012 The Three Musketeers [en] phát âm The Three Musketeers bình chọn
05/03/2012 centrifugation [en] phát âm centrifugation bình chọn

Thông tin thành viên

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Kalira


Thống kê thành viên

Phát âm: 97

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 9.866


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.055

Vị thứ theo phát âm: 2.138