Những từ đã phát âm của Kantabra trong Forvo

Thành viên: Kantabra Đăng ký phát âm của Kantabra

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2009 clichés [es] phát âm clichés 0 bình chọn
18/11/2009 1996 [es] phát âm 1996 0 bình chọn
18/11/2009 apadrinado [es] phát âm apadrinado 0 bình chọn
18/11/2009 apadrinar [es] phát âm apadrinar 0 bình chọn
18/11/2009 Tiberio [es] phát âm Tiberio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 bacante [es] phát âm bacante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 bache [es] phát âm bache 0 bình chọn
18/11/2009 apagarse [es] phát âm apagarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaciguarse [es] phát âm apaciguarse 0 bình chọn
18/11/2009 apagavelas [es] phát âm apagavelas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apagón [es] phát âm apagón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaisado [es] phát âm apaisado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apalabrar [es] phát âm apalabrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaleado [es] phát âm apaleado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apalear [es] phát âm apalear 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaleo [es] phát âm apaleo 0 bình chọn
18/11/2009 apañar [es] phát âm apañar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apandar [es] phát âm apandar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apandillar [es] phát âm apandillar 0 bình chọn
18/11/2009 pedrea [es] phát âm pedrea 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apañarse [es] phát âm apañarse 0 bình chọn
18/11/2009 Juan Francisco Paz Silva [es] phát âm Juan Francisco Paz Silva 0 bình chọn
18/11/2009 apaleamiento [es] phát âm apaleamiento 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apalancar [es] phát âm apalancar 0 bình chọn
18/11/2009 apadrinamiento [es] phát âm apadrinamiento 0 bình chọn
18/11/2009 aparatosidad [es] phát âm aparatosidad 0 bình chọn
18/11/2009 encallecerse [es] phát âm encallecerse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaño [es] phát âm apaño 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 pedicuro [es] phát âm pedicuro 0 bình chọn
18/11/2009 entremeterse [es] phát âm entremeterse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Kantabra


Thống kê thành viên

Phát âm: 218 (29 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 19

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 18.490


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.249

Vị thứ theo phát âm: 1.289