Những từ đã phát âm của Kantabra trong Forvo

Thành viên: Kantabra Đăng ký phát âm của Kantabra

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2009 clichés [es] phát âm clichés bình chọn
18/11/2009 1996 [es] phát âm 1996 bình chọn
18/11/2009 apadrinado [es] phát âm apadrinado bình chọn
18/11/2009 apadrinar [es] phát âm apadrinar bình chọn
18/11/2009 Tiberio [es] phát âm Tiberio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 bacante [es] phát âm bacante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 bache [es] phát âm bache bình chọn
18/11/2009 apagarse [es] phát âm apagarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaciguarse [es] phát âm apaciguarse bình chọn
18/11/2009 apagavelas [es] phát âm apagavelas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apagón [es] phát âm apagón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaisado [es] phát âm apaisado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apalabrar [es] phát âm apalabrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaleado [es] phát âm apaleado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apalear [es] phát âm apalear 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaleo [es] phát âm apaleo bình chọn
18/11/2009 apañar [es] phát âm apañar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apandar [es] phát âm apandar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apandillar [es] phát âm apandillar bình chọn
18/11/2009 pedrea [es] phát âm pedrea 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apañarse [es] phát âm apañarse bình chọn
18/11/2009 Juan Francisco Paz Silva [es] phát âm Juan Francisco Paz Silva bình chọn
18/11/2009 apaleamiento [es] phát âm apaleamiento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apalancar [es] phát âm apalancar bình chọn
18/11/2009 apadrinamiento [es] phát âm apadrinamiento bình chọn
18/11/2009 aparatosidad [es] phát âm aparatosidad bình chọn
18/11/2009 encallecerse [es] phát âm encallecerse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 apaño [es] phát âm apaño 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2009 pedicuro [es] phát âm pedicuro bình chọn
18/11/2009 entremeterse [es] phát âm entremeterse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ Kantabra


Thống kê thành viên

Phát âm: 218 (28 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 19

Bình chọn: 29 bình chọn

Số lần xem trang: 13.091


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.422

Vị thứ theo phát âm: 1.055