Những từ đã phát âm của Klaudi trong Forvo

Thành viên: Klaudi Đăng ký phát âm của Klaudi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/02/2012 respirator [en] phát âm respirator 2 bình chọn
09/02/2012 witty [en] phát âm witty 1 bình chọn
09/02/2012 rightward [en] phát âm rightward 0 bình chọn
09/02/2012 sitter [en] phát âm sitter 0 bình chọn
09/02/2012 centerboard [en] phát âm centerboard 0 bình chọn
09/02/2012 haughty [en] phát âm haughty 0 bình chọn
09/02/2012 hatting [en] phát âm hatting 0 bình chọn
09/02/2012 wife-beater [en] phát âm wife-beater 0 bình chọn
09/02/2012 beater [en] phát âm beater 0 bình chọn
09/02/2012 gradeability [en] phát âm gradeability 0 bình chọn
09/02/2012 bittered [en] phát âm bittered 0 bình chọn
09/02/2012 affectivity [en] phát âm affectivity 0 bình chọn
09/02/2012 affectability [en] phát âm affectability 0 bình chọn
09/02/2012 bettered [en] phát âm bettered 0 bình chọn
09/02/2012 biter [en] phát âm biter 0 bình chọn
09/02/2012 comparability [en] phát âm comparability 0 bình chọn
09/02/2012 outers [en] phát âm outers 0 bình chọn
09/02/2012 answerability [en] phát âm answerability 0 bình chọn
09/02/2012 unpardonable [en] phát âm unpardonable 0 bình chọn
09/02/2012 taxability [en] phát âm taxability 0 bình chọn
09/02/2012 permitting [en] phát âm permitting 0 bình chọn
09/02/2012 knotting [en] phát âm knotting 1 bình chọn
09/02/2012 metallically [en] phát âm metallically 0 bình chọn
09/02/2012 mathematic [en] phát âm mathematic 0 bình chọn
09/02/2012 fatty [en] phát âm fatty 0 bình chọn
09/02/2012 portal [en] phát âm portal 0 bình chọn
09/02/2012 morality [en] phát âm morality 1 bình chọn
20/08/2011 warhead [en] phát âm warhead 0 bình chọn
12/08/2011 uh-hunh [en] phát âm uh-hunh 0 bình chọn
07/08/2011 billiards [en] phát âm billiards 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I'm a native English speaker from the midwestern U.S.. There is a local accent from my region, which is nasal-sounding on the vowels. It's spoken mainly among the older generation, but I try to avoid it!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ Klaudi


Thống kê thành viên

Phát âm: 303 (47 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.626

Bình chọn: 78 bình chọn

Số lần xem trang: 47.246


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 210

Vị thứ theo phát âm: 994