Những từ đã phát âm của Korndrue trong Forvo

Thành viên: Korndrue Đăng ký phát âm của Korndrue

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/12/2012 MDR [fr] phát âm MDR -2 bình chọn
06/12/2012 Mdr ! [fr] phát âm Mdr ! 0 bình chọn
06/12/2012 pédé [fr] phát âm pédé 0 bình chọn
06/12/2012 bonjour [fr] phát âm bonjour -1 bình chọn
06/12/2012 simple comme bonjour [fr] phát âm simple comme bonjour 0 bình chọn
06/12/2012 Μένανδρος, [grc] phát âm Μένανδρος, 0 bình chọn
06/12/2012 putain [fr] phát âm putain 2 bình chọn
06/12/2012 Arrêt maladie [fr] phát âm Arrêt maladie 0 bình chọn
06/12/2012 M.Pokora [fr] phát âm M.Pokora 0 bình chọn
06/12/2012 fanent [fr] phát âm fanent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/12/2012 dix-neuvième [fr] phát âm dix-neuvième 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Korndrue


Thống kê thành viên

Phát âm: 11 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 37

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 9.859


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.689

Vị thứ theo phát âm: 13.061