Những từ đã phát âm của Krasava trong Forvo

Thành viên: Krasava Đăng ký phát âm của Krasava

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/05/2014 растопырилась [ru] phát âm растопырилась 0 bình chọn
12/01/2014 болезнь [ru] phát âm болезнь 0 bình chọn
18/09/2013 скуки [ru] phát âm скуки 0 bình chọn
18/09/2013 приманивающий [ru] phát âm приманивающий 0 bình chọn
07/05/2013 выздоровеешь [ru] phát âm выздоровеешь 0 bình chọn
07/05/2013 в желудке [ru] phát âm в желудке 0 bình chọn
07/05/2013 в вашей [ru] phát âm в вашей 0 bình chọn
07/05/2013 в нашей [ru] phát âm в нашей 0 bình chọn
07/05/2013 в моей [ru] phát âm в моей 1 bình chọn
28/04/2013 обидчива [ru] phát âm обидчива 0 bình chọn
28/04/2013 по меньшей мере [ru] phát âm по меньшей мере 0 bình chọn
06/04/2013 повесил [ru] phát âm повесил 0 bình chọn
05/04/2013 приуныл [ru] phát âm приуныл 0 bình chọn
04/04/2013 жизненный уровень [ru] phát âm жизненный уровень 0 bình chọn
30/03/2013 минеральной [ru] phát âm минеральной 0 bình chọn
30/03/2013 отверг [ru] phát âm отверг 0 bình chọn
30/03/2013 изменял [ru] phát âm изменял 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2013 доза излучения [ru] phát âm доза излучения 0 bình chọn
07/03/2013 имеемый [ru] phát âm имеемый 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2013 помолвлена [ru] phát âm помолвлена 0 bình chọn
04/03/2013 столах [ru] phát âm столах 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2013 прошение [ru] phát âm прошение 0 bình chọn
28/02/2013 очень смешно [ru] phát âm очень смешно 0 bình chọn
15/02/2013 отвечаешь [ru] phát âm отвечаешь 0 bình chọn
15/02/2013 отвечают [ru] phát âm отвечают 0 bình chọn
09/02/2013 желание [ru] phát âm желание 0 bình chọn
09/02/2013 шведская [ru] phát âm шведская 0 bình chọn
09/02/2013 мышцы [ru] phát âm мышцы 0 bình chọn
09/02/2013 восприняты [ru] phát âm восприняты 0 bình chọn
03/02/2013 я тоже [ru] phát âm я тоже 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ukraina

Liên hệ Krasava


Thống kê thành viên

Phát âm: 123 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 114

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 14.771


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.257

Vị thứ theo phát âm: 2.122