Những từ đã phát âm của L3v3L trong Forvo

Thành viên: L3v3L Đăng ký phát âm của L3v3L

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 Dark [en] phát âm Dark 0 bình chọn
04/04/2008 Light [en] phát âm Light 2 bình chọn
04/04/2008 learn [en] phát âm learn 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 free [en] phát âm free 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 immediately [en] phát âm immediately 2 bình chọn
04/04/2008 João [pt] phát âm João 1 bình chọn
04/04/2008 pousada [pt] phát âm pousada 0 bình chọn
04/04/2008 José Saramago [pt] phát âm José Saramago 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 croquete [pt] phát âm croquete 0 bình chọn
04/04/2008 iogurte [pt] phát âm iogurte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Portugal [pt] phát âm Portugal 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ L3v3L


Thống kê thành viên

Phát âm: 11 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 11.593


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.546

Vị thứ theo phát âm: 12.793