Những từ đã phát âm của LauraDiane trong Forvo

Thành viên: LauraDiane Đăng ký phát âm của LauraDiane

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2014 Microsoft Outlook [en] phát âm Microsoft Outlook 0 bình chọn
16/09/2014 Food court [en] phát âm Food court 1 bình chọn
05/06/2011 Jessie J [en] phát âm Jessie J 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 technical [en] phát âm technical 0 bình chọn
08/03/2011 wooden spoon [en] phát âm wooden spoon 1 bình chọn
08/03/2011 disgrace [en] phát âm disgrace 0 bình chọn
08/03/2011 crocodile tears [en] phát âm crocodile tears 1 bình chọn
08/03/2011 spider orchid [en] phát âm spider orchid 1 bình chọn
08/03/2011 saving grace [en] phát âm saving grace 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 university [en] phát âm university 6 bình chọn
08/03/2011 Bill Clinton [en] phát âm Bill Clinton 0 bình chọn
08/03/2011 grangerize [en] phát âm grangerize 0 bình chọn
08/03/2011 Starbucks [en] phát âm Starbucks 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 David Seidler [en] phát âm David Seidler 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I am an East Coaster transplanted to Seattle 15 years ago. I grew up in Maryland (Washington, D.C. area). As a child I spent time with relatives in New England and Delaware. One parent was from upstate New York; the other lived in various places but spent many childhood years in New England, especially Maine. Higher education in Vermont and Connecticut.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ LauraDiane


Thống kê thành viên

Phát âm: 14 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 5.236


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 27.231

Vị thứ theo phát âm: 11.143