Những từ đã phát âm của Lefcant trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Lefcant Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Lefcant

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/06/2009 δέλτα [el] phát âm δέλτα 0 bình chọn
19/06/2009 γάμμα [el] phát âm γάμμα 0 bình chọn
19/06/2009 βήτα [el] phát âm βήτα 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 Ελληνικό αλφάβητο [el] phát âm Ελληνικό αλφάβητο 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 άλφα [el] phát âm άλφα 0 bình chọn
19/06/2009 παχιά [el] phát âm παχιά 0 bình chọn
19/06/2009 παχύ [el] phát âm παχύ 0 bình chọn
19/06/2009 λίπος [el] phát âm λίπος 0 bình chọn
19/06/2009 σχήμα [el] phát âm σχήμα 0 bình chọn
19/06/2009 προς τα μπρος [el] phát âm προς τα μπρος 0 bình chọn
19/06/2009 θεμέλιο [el] phát âm θεμέλιο 0 bình chọn
19/06/2009 τέσσερα [el] phát âm τέσσερα 0 bình chọn
19/06/2009 αγρόκτημα [el] phát âm αγρόκτημα 0 bình chọn
19/06/2009 μακριά [el] phát âm μακριά 0 bình chọn
19/06/2009 μακρινός [el] phát âm μακρινός 0 bình chọn
19/06/2009 αλεπού [el] phát âm αλεπού 0 bình chọn
19/06/2009 εύθραυστο [el] phát âm εύθραυστο 0 bình chọn
19/06/2009 εύθραυστη [el] phát âm εύθραυστη 0 bình chọn
19/06/2009 εύθραυστος [el] phát âm εύθραυστος 0 bình chọn
19/06/2009 μακρινή [el] phát âm μακρινή 0 bình chọn
19/06/2009 σκελετός [el] phát âm σκελετός 0 bình chọn
19/06/2009 κορνίζα [el] phát âm κορνίζα 0 bình chọn
19/06/2009 μακρινό [el] phát âm μακρινό 0 bình chọn
19/06/2009 διευρυμένος [el] phát âm διευρυμένος 0 bình chọn
19/06/2009 τζάκι [el] phát âm τζάκι 0 bình chọn
19/06/2009 διευρυμένη [el] phát âm διευρυμένη 0 bình chọn
19/06/2009 ψάρι [el] phát âm ψάρι 0 bình chọn
19/06/2009 διευρυμένο [el] phát âm διευρυμένο 0 bình chọn
19/06/2009 γροθιά [el] phát âm γροθιά 0 bình chọn
19/06/2009 σημαία [el] phát âm σημαία 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi, my mother tongue is greek, but I also speak german on a native level as well as english and french fluently. I am studying linguistics and I'm highly interested ancient greek and its phonology.

I've also become an editor for ancient and modern greek. If you have any questions or proposals to make, please contact me.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hy Lạp

Liên hệ Lefcant


Thống kê thành viên

Phát âm: 799 (88 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 309

Bình chọn: 93 bình chọn

Số lần xem trang: 47.673


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 554

Vị thứ theo phát âm: 346