Những từ đã phát âm của Lefcant trong Forvo Trang 4.

Thành viên: Lefcant Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của Lefcant

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/07/2009 ποίημα [grc] phát âm ποίημα 0 bình chọn
28/07/2009 Κέλσος [grc] phát âm Κέλσος 0 bình chọn
28/07/2009 Ἑλλάς [grc] phát âm Ἑλλάς 0 bình chọn
28/07/2009 χίλιοι [grc] phát âm χίλιοι 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 μέτρον [grc] phát âm μέτρον 0 bình chọn
28/07/2009 στρατηγοί [grc] phát âm στρατηγοί 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 ἑκατόν [grc] phát âm ἑκατόν 0 bình chọn
28/07/2009 Περσεύς [grc] phát âm Περσεύς 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/07/2009 Ἑκάτη [grc] phát âm Ἑκάτη 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/06/2009 Στησίχορος [grc] phát âm Στησίχορος 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 ξεχνάω [el] phát âm ξεχνάω 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 συγχωρώ [el] phát âm συγχωρώ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 πηρούνι [el] phát âm πηρούνι 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/06/2009 παχύς [el] phát âm παχύς 0 bình chọn
19/06/2009 ωμέγα [el] phát âm ωμέγα 0 bình chọn
19/06/2009 ψι [el] phát âm ψι 0 bình chọn
19/06/2009 χι [el] phát âm χι 0 bình chọn
19/06/2009 φι [el] phát âm φι 0 bình chọn
19/06/2009 ύψιλον [el] phát âm ύψιλον 0 bình chọn
19/06/2009 ταυ [el] phát âm ταυ 0 bình chọn
19/06/2009 σίγμα [el] phát âm σίγμα 0 bình chọn
19/06/2009 ρω [el] phát âm ρω 0 bình chọn
19/06/2009 πι [el] phát âm πι 0 bình chọn
19/06/2009 όμικρον [el] phát âm όμικρον 0 bình chọn
19/06/2009 ξι [el] phát âm ξι 0 bình chọn
19/06/2009 νυ [el] phát âm νυ 0 bình chọn
19/06/2009 μυ [el] phát âm μυ 0 bình chọn
19/06/2009 λάμδα [el] phát âm λάμδα 0 bình chọn
19/06/2009 κάππα [el] phát âm κάππα 0 bình chọn
19/06/2009 ιώτα [el] phát âm ιώτα 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Hi, my mother tongue is greek, but I also speak german on a native level as well as english and french fluently. I am studying linguistics and I'm highly interested ancient greek and its phonology.

I've also become an editor for ancient and modern greek. If you have any questions or proposals to make, please contact me.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ Lefcant


Thống kê thành viên

Phát âm: 832 (101 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 309

Bình chọn: 106 bình chọn

Số lần xem trang: 58.680


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 633

Vị thứ theo phát âm: 382