Những từ đã phát âm của Leomar trong Forvo

Thành viên: Leomar Đăng ký phát âm của Leomar

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/03/2010 fluídicas [pt] phát âm fluídicas bình chọn
18/03/2010 consecutivas [pt] phát âm consecutivas bình chọn
18/03/2010 interrogações [pt] phát âm interrogações bình chọn
18/03/2010 perambulamos [pt] phát âm perambulamos bình chọn
18/03/2010 atingem [pt] phát âm atingem bình chọn
18/03/2010 vaidosos [pt] phát âm vaidosos bình chọn
18/03/2010 descambar [pt] phát âm descambar bình chọn
18/03/2010 constituídas [pt] phát âm constituídas bình chọn
18/03/2010 microscópicas [pt] phát âm microscópicas bình chọn
18/03/2010 detestadas [pt] phát âm detestadas bình chọn
18/03/2010 abusamos [pt] phát âm abusamos bình chọn
18/03/2010 cancerosa [pt] phát âm cancerosa bình chọn
18/03/2010 paternalmente [pt] phát âm paternalmente bình chọn
18/03/2010 obsidiados [pt] phát âm obsidiados bình chọn
18/03/2010 gastaríamos [pt] phát âm gastaríamos bình chọn
23/07/2009 Gilmar [pt] phát âm Gilmar bình chọn
23/07/2009 estalagem [pt] phát âm estalagem bình chọn
23/07/2009 interrogativo [pt] phát âm interrogativo bình chọn
23/07/2009 estagnação [pt] phát âm estagnação bình chọn
23/07/2009 estagnar [pt] phát âm estagnar bình chọn
23/07/2009 obstetriz [pt] phát âm obstetriz bình chọn
23/07/2009 alergia [pt] phát âm alergia bình chọn
23/07/2009 conselho [pt] phát âm conselho bình chọn
23/07/2009 desculpa [pt] phát âm desculpa -1 bình chọn
23/07/2009 purê [pt] phát âm purê bình chọn
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] phát âm Luiz Felipe Scolari bình chọn
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] phát âm Conceição do Rio Verde bình chọn
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] phát âm Luis Fabiano bình chọn
23/07/2009 esquivar [pt] phát âm esquivar bình chọn
23/07/2009 esquina [pt] phát âm esquina bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Web: http://twitter.com/leomarcosta

Liên hệ Leomar


Thống kê thành viên

Phát âm: 87 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 7.705


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 2.367