Những từ đã phát âm của Malice trong Forvo

Thành viên: Malice Đăng ký phát âm của Malice

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2011 Machecoul [fr] phát âm Machecoul bình chọn
01/11/2011 Grotte Chauvet Pont d'Arc [fr] phát âm Grotte Chauvet Pont d'Arc bình chọn
01/11/2011 Domaine Pierre Guillemot [fr] phát âm Domaine Pierre Guillemot bình chọn
01/11/2011 perrière [fr] phát âm perrière bình chọn
01/11/2011 échauffourée [fr] phát âm échauffourée bình chọn
01/11/2011 compendium [fr] phát âm compendium bình chọn
01/11/2011 trichromatisme [fr] phát âm trichromatisme bình chọn
01/11/2011 andre comte-sponville [fr] phát âm andre comte-sponville bình chọn
26/07/2011 Maurice Barrès [fr] phát âm Maurice Barrès bình chọn
26/07/2011 Ranz-des-vaches [fr] phát âm Ranz-des-vaches bình chọn
13/07/2011 Vous deviendriez [fr] phát âm Vous deviendriez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/07/2011 Mireille Mathieux [fr] phát âm Mireille Mathieux bình chọn
13/07/2011 Jardin de Diane [fr] phát âm Jardin de Diane bình chọn
13/07/2011 Jardin Anglais [fr] phát âm Jardin Anglais 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2011 chamallow [fr] phát âm chamallow bình chọn
06/07/2011 Agneaux [fr] phát âm Agneaux bình chọn
06/07/2011 Béatrix [fr] phát âm Béatrix bình chọn
06/07/2011 se remuer [fr] phát âm se remuer bình chọn
06/07/2011 Sojasun [fr] phát âm Sojasun bình chọn
06/07/2011 d’Amécourt [fr] phát âm d’Amécourt bình chọn
06/07/2011 maritalement [fr] phát âm maritalement bình chọn
06/07/2011 Wallonie [fr] phát âm Wallonie bình chọn
06/07/2011 serpent boa [fr] phát âm serpent boa bình chọn
06/07/2011 carrefour giratoire [fr] phát âm carrefour giratoire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/05/2011 attrister [fr] phát âm attrister bình chọn
24/05/2011 attroupement [fr] phát âm attroupement bình chọn
24/05/2011 atypique [fr] phát âm atypique bình chọn
24/05/2011 Aubervilliers [fr] phát âm Aubervilliers bình chọn
24/05/2011 au régime [fr] phát âm au régime bình chọn
24/05/2011 audacieuse [fr] phát âm audacieuse bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ Malice


Thống kê thành viên

Phát âm: 150 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 9.900


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.477