Những từ đã phát âm của MarcCapa trong Forvo

Thành viên: MarcCapa Đăng ký phát âm của MarcCapa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2010 Hong Kong [en] phát âm Hong Kong -1 bình chọn
12/03/2010 paralinguistic [en] phát âm paralinguistic 0 bình chọn
12/03/2010 besieged [en] phát âm besieged 0 bình chọn
12/03/2010 predominantly [en] phát âm predominantly 0 bình chọn
12/03/2010 94 [en] phát âm 94 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2010 Scotland [en] phát âm Scotland 0 bình chọn
07/03/2010 Cowden syndrome [en] phát âm Cowden syndrome 0 bình chọn
07/03/2010 The northwest territories [en] phát âm The northwest territories 0 bình chọn
07/03/2010 Jonathan Mann [en] phát âm Jonathan Mann 1 bình chọn
07/03/2010 shopping centre [en] phát âm shopping centre 0 bình chọn
07/03/2010 department store [en] phát âm department store 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2010 railway station [en] phát âm railway station 0 bình chọn
07/03/2010 sports centre [en] phát âm sports centre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2010 town hall [en] phát âm town hall 0 bình chọn
07/03/2010 police station [en] phát âm police station 0 bình chọn
02/03/2010 serendipity [en] phát âm serendipity 0 bình chọn
02/03/2010 Weegie [en] phát âm Weegie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2009 Dwindled [en] phát âm Dwindled 0 bình chọn
26/08/2009 adolescence [en] phát âm adolescence 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2009 succumbing [en] phát âm succumbing 0 bình chọn
26/08/2009 Edinburgh [en] phát âm Edinburgh 0 bình chọn
17/06/2009 name [en] phát âm name 0 bình chọn
17/06/2009 Bonnie [en] phát âm Bonnie 1 bình chọn
17/06/2009 Hibernian [en] phát âm Hibernian 0 bình chọn
17/06/2009 Martin [en] phát âm Martin 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/06/2009 Marc [en] phát âm Marc 0 bình chọn
17/06/2009 supercalifragilisticexpialidocious [en] phát âm supercalifragilisticexpialidocious -2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ MarcCapa


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 11 bình chọn

Số lần xem trang: 12.735


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 31.455

Vị thứ theo phát âm: 7.295