Những từ đã phát âm của MargaritaKiuru trong Forvo

Thành viên: MargaritaKiuru Đăng ký phát âm của MargaritaKiuru

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2015 интересен [ru] phát âm интересен 0 bình chọn
11/04/2015 счастливого пути [ru] phát âm счастливого пути 0 bình chọn
02/12/2014 Введенское [ru] phát âm Введенское 0 bình chọn
02/12/2014 русскость [ru] phát âm русскость 0 bình chọn
02/12/2014 глядишь [ru] phát âm глядишь 0 bình chọn
02/12/2014 трёхэтажные [ru] phát âm трёхэтажные 0 bình chọn
02/12/2014 баллов [ru] phát âm баллов 0 bình chọn
02/12/2014 боялось [ru] phát âm боялось 0 bình chọn
02/12/2014 прокрустово ложе [ru] phát âm прокрустово ложе 0 bình chọn
01/12/2014 приведенной [ru] phát âm приведенной 0 bình chọn
01/12/2014 по ходу [ru] phát âm по ходу 0 bình chọn
01/12/2014 обратить в бегство [ru] phát âm обратить в бегство 0 bình chọn
01/12/2014 граничащим [ru] phát âm граничащим 0 bình chọn
01/12/2014 с какой ноги [ru] phát âm с какой ноги 0 bình chọn
01/12/2014 легкомыслием [ru] phát âm легкомыслием 0 bình chọn
01/12/2014 трёхэтажная [ru] phát âm трёхэтажная 0 bình chọn
01/12/2014 как должное [ru] phát âm как должное 0 bình chọn
01/12/2014 Бельские [ru] phát âm Бельские 0 bình chọn
01/12/2014 князей [ru] phát âm князей 0 bình chọn
01/12/2014 побелить [ru] phát âm побелить 0 bình chọn
28/11/2014 самурайской [ru] phát âm самурайской 0 bình chọn
28/11/2014 сколоченными [ru] phát âm сколоченными 0 bình chọn
28/11/2014 уговорю [ru] phát âm уговорю 0 bình chọn
28/11/2014 противопоставляет [ru] phát âm противопоставляет 0 bình chọn
28/11/2014 перевоспитает [ru] phát âm перевоспитает 0 bình chọn
28/11/2014 летописным [ru] phát âm летописным 0 bình chọn
28/11/2014 оговоры [ru] phát âm оговоры 0 bình chọn
28/11/2014 озёрами [ru] phát âm озёрами 0 bình chọn
28/11/2014 выразился [ru] phát âm выразился 0 bình chọn
28/11/2014 рижскому [ru] phát âm рижскому 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout. Mon métier, c'est la navigation et le génie maritime.

I'm a journalist working in the shipping and navigation agency.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ MargaritaKiuru


Thống kê thành viên

Phát âm: 289 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 29

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 7.853


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.167

Vị thứ theo phát âm: 1.033