Những từ đã phát âm của MargaritaKiuru trong Forvo

Thành viên: MargaritaKiuru Đăng ký phát âm của MargaritaKiuru

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2013 Царскосельский тракт [ru] phát âm Царскосельский тракт 0 bình chọn
27/02/2013 хребтах [ru] phát âm хребтах 0 bình chọn
27/02/2013 гористой [ru] phát âm гористой 0 bình chọn
27/02/2013 относящейся [ru] phát âm относящейся 0 bình chọn
27/02/2013 лагерями [ru] phát âm лагерями 0 bình chọn
27/02/2013 холмах [ru] phát âm холмах 0 bình chọn
27/02/2013 песчинок [ru] phát âm песчинок 0 bình chọn
27/02/2013 гористую [ru] phát âm гористую 0 bình chọn
27/02/2013 смотрин [ru] phát âm смотрин 0 bình chọn
27/02/2013 Десять негритят [ru] phát âm Десять негритят 0 bình chọn
27/02/2013 Торгуево [ru] phát âm Торгуево 0 bình chọn
27/02/2013 портного [ru] phát âm портного 0 bình chọn
26/02/2013 этапа [ru] phát âm этапа 0 bình chọn
26/02/2013 вась-вась [ru] phát âm вась-вась 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2013 Мистер Лестрейд [ru] phát âm Мистер Лестрейд 0 bình chọn
26/02/2013 потрясением [ru] phát âm потрясением 0 bình chọn
26/02/2013 валтузить [ru] phát âm валтузить 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2013 слепому [ru] phát âm слепому 0 bình chọn
26/02/2013 накеросиниться [ru] phát âm накеросиниться 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/02/2013 возвращал [ru] phát âm возвращал 0 bình chọn
26/02/2013 Миссис Хадсон [ru] phát âm Миссис Хадсон 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/02/2013 Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен [ru] phát âm Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен 0 bình chọn
22/02/2013 Фердинанд Фёдорович Винцингероде [ru] phát âm Фердинанд Фёдорович Винцингероде 0 bình chọn
22/02/2013 Сергей Владимирович Бодров [ru] phát âm Сергей Владимирович Бодров 0 bình chọn
19/02/2013 Вечерю [ru] phát âm Вечерю 0 bình chọn
19/02/2013 приглашению [ru] phát âm приглашению 0 bình chọn
19/02/2013 исцелить [ru] phát âm исцелить 0 bình chọn
19/02/2013 страдает [ru] phát âm страдает 0 bình chọn
19/02/2013 Сергей Безруков [ru] phát âm Сергей Безруков 0 bình chọn
12/02/2013 Государственного [ru] phát âm Государственного 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout Mon métier est navigation et génie maritime.

I'm a journalist working in the agency of shipping and navigation.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ MargaritaKiuru


Thống kê thành viên

Phát âm: 75 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 5.173


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.071

Vị thứ theo phát âm: 3.010