Những từ đã phát âm của MarieSophie trong Forvo

Thành viên: MarieSophie Đăng ký phát âm của MarieSophie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] phát âm Cormeilles-en-Parisis bình chọn
27/02/2014 les engins de chantier [fr] phát âm les engins de chantier bình chọn
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] phát âm horaires d’ouverture 1 bình chọn
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] phát âm Le Beau Serge bình chọn
27/02/2014 impliquées [fr] phát âm impliquées bình chọn
27/02/2014 Il reviendra [fr] phát âm Il reviendra bình chọn
27/02/2014 Je vous verrai ce soir [fr] phát âm Je vous verrai ce soir bình chọn
27/02/2014 anti-cernes [fr] phát âm anti-cernes bình chọn
27/02/2014 Nous nous verrons à six heures [fr] phát âm Nous nous verrons à six heures bình chọn
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] phát âm D'où es-tu ? 1 bình chọn
27/02/2014 nous serons là vers neuf heures [fr] phát âm nous serons là vers neuf heures bình chọn
27/02/2014 Le train part à neuf heures quarante [fr] phát âm Le train part à neuf heures quarante bình chọn
27/02/2014 huit heures [fr] phát âm huit heures bình chọn
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] phát âm Vin d' honneur bình chọn
04/10/2012 entouraient [fr] phát âm entouraient bình chọn
04/10/2012 L’Angleterre [fr] phát âm L’Angleterre bình chọn
04/10/2012 leader [fr] phát âm leader 1 bình chọn
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] phát âm le Pas du Curé bình chọn
23/02/2010 glaciologue [fr] phát âm glaciologue bình chọn
23/02/2010 carottage [fr] phát âm carottage bình chọn
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] phát âm fluctuation climatique bình chọn
23/02/2010 instruments de bord [fr] phát âm instruments de bord bình chọn
23/02/2010 radio-altimètre [fr] phát âm radio-altimètre bình chọn
23/02/2010 stabilité de route [fr] phát âm stabilité de route bình chọn
23/02/2010 Cicéron [fr] phát âm Cicéron bình chọn
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] phát âm vérin hydraulique bình chọn
23/02/2010 bielle de commande [fr] phát âm bielle de commande bình chọn
23/02/2010 retour d'effort [fr] phát âm retour d'effort bình chọn
23/02/2010 sonde de température totale [fr] phát âm sonde de température totale bình chọn
23/02/2010 dégivrer [fr] phát âm dégivrer bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ MarieSophie


Thống kê thành viên

Phát âm: 59 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 35

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 8.436


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.268

Vị thứ theo phát âm: 3.233