Những từ đã phát âm của Marloesvane trong Forvo

Thành viên: Marloesvane Đăng ký phát âm của Marloesvane

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2012 logopedie [nl] phát âm logopedie bình chọn
18/04/2012 van Schuylenburgh [nl] phát âm van Schuylenburgh bình chọn
18/04/2012 Teil [nl] phát âm Teil bình chọn
18/04/2012 Vaalserberg [nl] phát âm Vaalserberg bình chọn
18/04/2012 van Nieulandt [nl] phát âm van Nieulandt bình chọn
18/04/2012 Wout [nl] phát âm Wout bình chọn
18/04/2012 Triomf van de dood [nl] phát âm Triomf van de dood bình chọn
18/04/2012 negentiende [nl] phát âm negentiende 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 biologen [nl] phát âm biologen bình chọn
18/04/2012 veranderingen [nl] phát âm veranderingen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 verschoof [nl] phát âm verschoof 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 opperde [nl] phát âm opperde bình chọn
18/04/2012 stel [nl] phát âm stel bình chọn
18/04/2012 herhaaldelijk [nl] phát âm herhaaldelijk bình chọn
18/04/2012 uitrekt [nl] phát âm uitrekt bình chọn
18/04/2012 simplistische [nl] phát âm simplistische bình chọn
18/04/2012 diepte [nl] phát âm diepte bình chọn
18/04/2012 subtiliteit [nl] phát âm subtiliteit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/04/2012 veranderlijk [nl] phát âm veranderlijk bình chọn
18/04/2012 logische [nl] phát âm logische bình chọn
18/04/2012 ontkrachtingen [nl] phát âm ontkrachtingen bình chọn
18/04/2012 raakten [nl] phát âm raakten bình chọn
18/04/2012 theorieën [nl] phát âm theorieën bình chọn
18/04/2012 vergetelheid [nl] phát âm vergetelheid bình chọn
18/04/2012 late [nl] phát âm late bình chọn
18/04/2012 kregen [nl] phát âm kregen bình chọn
18/04/2012 adaptieve [nl] phát âm adaptieve bình chọn
18/04/2012 verworpen [nl] phát âm verworpen bình chọn
18/04/2012 Gerichte [nl] phát âm Gerichte bình chọn
18/04/2012 kunstmatige [nl] phát âm kunstmatige bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ Marloesvane


Thống kê thành viên

Phát âm: 33 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 3.038


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 33.398

Vị thứ theo phát âm: 5.114