Những từ đã phát âm của MasamiK trong Forvo

Thành viên: MasamiK Đăng ký phát âm của MasamiK

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2013 jinsão [pt] phát âm jinsão bình chọn
03/05/2013 jinriquixá [pt] phát âm jinriquixá bình chọn
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] phát âm jiquiriçaense bình chọn
03/05/2013 jeu de mots [pt] phát âm jeu de mots 1 bình chọn
03/05/2013 gleicheniácea [pt] phát âm gleicheniácea bình chọn
03/05/2013 guaiamu [pt] phát âm guaiamu bình chọn
03/05/2013 hiauim [pt] phát âm hiauim bình chọn
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] phát âm hidrofiídeo bình chọn
03/05/2013 tijibu [pt] phát âm tijibu bình chọn
03/05/2013 freeiro [pt] phát âm freeiro bình chọn
03/05/2013 virar frege [pt] phát âm virar frege bình chọn
03/05/2013 djidiu [pt] phát âm djidiu bình chọn
03/05/2013 djallaba [pt] phát âm djallaba bình chọn
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] phát âm Michel Thiollent bình chọn
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] phát âm Sérgio Görgen bình chọn
13/04/2013 Post-It [pt] phát âm Post-It bình chọn
13/04/2013 prodigalizais [pt] phát âm prodigalizais bình chọn
13/04/2013 deleátur [pt] phát âm deleátur bình chọn
13/04/2013 cremalheiras [pt] phát âm cremalheiras bình chọn
13/04/2013 às pampas [pt] phát âm às pampas bình chọn
11/01/2013 feiume [pt] phát âm feiume bình chọn
11/01/2013 ortonímia [pt] phát âm ortonímia bình chọn
11/01/2013 tzaréviche [pt] phát âm tzaréviche bình chọn
11/01/2013 mazelas [pt] phát âm mazelas bình chọn
10/01/2013 digitalização [pt] phát âm digitalização bình chọn
10/01/2013 desumanidade [pt] phát âm desumanidade bình chọn
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] phát âm poesia parnasiana bình chọn
10/01/2013 cargo eletivo [pt] phát âm cargo eletivo bình chọn
10/01/2013 microssérie [pt] phát âm microssérie bình chọn
10/01/2013 quimioterápico [pt] phát âm quimioterápico bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ MasamiK


Thống kê thành viên

Phát âm: 531 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 54

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 17.440


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.694

Vị thứ theo phát âm: 454