Những từ đã phát âm của MattWai trong Forvo

Thành viên: MattWai Đăng ký phát âm của MattWai

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/09/2011 頂你個肺 [yue] phát âm 頂你個肺 0 bình chọn
19/09/2011 屌你老母 [yue] phát âm 屌你老母 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/09/2011 一支 [yue] phát âm 一支 0 bình chọn
19/09/2011 一女一男 [yue] phát âm 一女一男 0 bình chọn
19/09/2011 紅腸 [yue] phát âm 紅腸 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hồng Kông

Liên hệ MattWai


Thống kê thành viên

Phát âm: 5 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.580


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 19.733