Những từ đã phát âm của Maxos trong Forvo

Thành viên: Maxos Đăng ký phát âm của Maxos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2011 Andrea [it] phát âm Andrea 1 bình chọn
26/04/2011 fleto [it] phát âm fleto bình chọn
26/04/2011 fluidostatico [it] phát âm fluidostatico bình chọn
26/04/2011 superconduttivo [it] phát âm superconduttivo bình chọn
26/04/2011 Torrigiano [it] phát âm Torrigiano bình chọn
26/04/2011 flussimetro [it] phát âm flussimetro bình chọn
26/04/2011 superaccessoriato [it] phát âm superaccessoriato bình chọn
26/04/2011 superbire [it] phát âm superbire bình chọn
26/04/2011 buchino [it] phát âm buchino bình chọn
26/04/2011 colui [it] phát âm colui bình chọn
22/03/2011 strambamente [it] phát âm strambamente bình chọn
22/03/2011 strampalatamente [it] phát âm strampalatamente bình chọn
22/03/2011 strapaesano [it] phát âm strapaesano bình chọn
21/03/2011 cuffiette [it] phát âm cuffiette bình chọn
21/03/2011 risulta [it] phát âm risulta bình chọn
21/03/2011 risultanza [it] phát âm risultanza bình chọn
21/03/2011 pioverà [it] phát âm pioverà bình chọn
21/03/2011 scotennare [it] phát âm scotennare bình chọn
21/03/2011 Cirenaica [it] phát âm Cirenaica bình chọn
21/03/2011 Tripoli [it] phát âm Tripoli bình chọn
21/03/2011 risuolatura [it] phát âm risuolatura bình chọn
21/03/2011 passerina [it] phát âm passerina bình chọn
12/03/2011 tacchetto [it] phát âm tacchetto bình chọn
12/03/2011 reologico [it] phát âm reologico bình chọn
12/03/2011 reologia [it] phát âm reologia bình chọn
12/03/2011 Senesino [it] phát âm Senesino bình chọn
12/03/2011 ipercriticismo [it] phát âm ipercriticismo bình chọn
12/03/2011 iperacuto [it] phát âm iperacuto bình chọn
12/03/2011 piropo [it] phát âm piropo bình chọn
12/03/2011 vaschetta [it] phát âm vaschetta bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Maxos


Thống kê thành viên

Phát âm: 164 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 40 bình chọn

Số lần xem trang: 15.130


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.023

Vị thứ theo phát âm: 1.377