Những từ đã phát âm của Maxos trong Forvo

Thành viên: Maxos Đăng ký phát âm của Maxos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/06/2014 scuta [la] phát âm scuta 0 bình chọn
18/06/2014 coĕmo [la] phát âm coĕmo 0 bình chọn
18/06/2014 balteus [la] phát âm balteus 0 bình chọn
18/06/2014 gidue [it] phát âm gidue 0 bình chọn
18/06/2014 applique [it] phát âm applique 0 bình chọn
18/06/2014 Bonati [it] phát âm Bonati 0 bình chọn
18/06/2014 copiassi [it] phát âm copiassi 0 bình chọn
26/04/2011 Andrea [it] phát âm Andrea 1 bình chọn
26/04/2011 fleto [it] phát âm fleto 0 bình chọn
26/04/2011 fluidostatico [it] phát âm fluidostatico 0 bình chọn
26/04/2011 superconduttivo [it] phát âm superconduttivo 0 bình chọn
26/04/2011 Torrigiano [it] phát âm Torrigiano 0 bình chọn
26/04/2011 flussimetro [it] phát âm flussimetro 0 bình chọn
26/04/2011 superaccessoriato [it] phát âm superaccessoriato 0 bình chọn
26/04/2011 superbire [it] phát âm superbire 0 bình chọn
26/04/2011 buchino [it] phát âm buchino 0 bình chọn
22/03/2011 strambamente [it] phát âm strambamente 0 bình chọn
22/03/2011 strampalatamente [it] phát âm strampalatamente 0 bình chọn
22/03/2011 strapaesano [it] phát âm strapaesano 0 bình chọn
21/03/2011 cuffiette [it] phát âm cuffiette 0 bình chọn
21/03/2011 risulta [it] phát âm risulta 0 bình chọn
21/03/2011 risultanza [it] phát âm risultanza 0 bình chọn
21/03/2011 pioverà [it] phát âm pioverà 0 bình chọn
21/03/2011 scotennare [it] phát âm scotennare 0 bình chọn
21/03/2011 Cirenaica [it] phát âm Cirenaica 0 bình chọn
21/03/2011 Tripoli [it] phát âm Tripoli 0 bình chọn
21/03/2011 risuolatura [it] phát âm risuolatura 0 bình chọn
21/03/2011 passerina [it] phát âm passerina 0 bình chọn
12/03/2011 tacchetto [it] phát âm tacchetto 0 bình chọn
12/03/2011 reologico [it] phát âm reologico 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

theoretical physicist, fond of literature, music, history, languages

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ Maxos


Thống kê thành viên

Phát âm: 169 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 41 bình chọn

Số lần xem trang: 18.524


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.998

Vị thứ theo phát âm: 1.532