Những từ đã phát âm của McDutchie trong Forvo

Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/11/2014 cochietto [ia] phát âm cochietto 0 bình chọn
24/11/2014 lection [ia] phát âm lection 0 bình chọn
23/11/2014 polikliniek [nl] phát âm polikliniek 1 bình chọn
23/11/2014 verslavingsprobleem [nl] phát âm verslavingsprobleem 0 bình chọn
23/11/2014 dagbehandeling [nl] phát âm dagbehandeling 0 bình chọn
23/11/2014 avondster [nl] phát âm avondster 0 bình chọn
23/11/2014 inloopsessie [nl] phát âm inloopsessie 1 bình chọn
23/11/2014 handelsmissie [nl] phát âm handelsmissie 0 bình chọn
23/11/2014 pietenstrijd [nl] phát âm pietenstrijd 0 bình chọn
23/11/2014 sessie [nl] phát âm sessie 1 bình chọn
23/11/2014 archiefbescheiden [nl] phát âm archiefbescheiden 0 bình chọn
23/11/2014 archiefbewaarplaats [nl] phát âm archiefbewaarplaats 0 bình chọn
23/11/2014 archiefbeheerder [nl] phát âm archiefbeheerder 0 bình chọn
23/11/2014 vestigingswapen [nl] phát âm vestigingswapen 0 bình chọn
23/11/2014 Russische taal [nl] phát âm Russische taal 1 bình chọn
23/11/2014 afmeldkosten [nl] phát âm afmeldkosten 0 bình chọn
23/11/2014 aflevergarantie [nl] phát âm aflevergarantie 0 bình chọn
23/11/2014 budgetpolis [nl] phát âm budgetpolis 0 bình chọn
23/11/2014 schootsveld [nl] phát âm schootsveld 0 bình chọn
23/11/2014 afgrijpen [nl] phát âm afgrijpen 1 bình chọn
23/11/2014 grijpend [nl] phát âm grijpend 1 bình chọn
23/11/2014 kalkoenkwekerij [nl] phát âm kalkoenkwekerij 1 bình chọn
23/11/2014 mededingingswetgeving [nl] phát âm mededingingswetgeving 0 bình chọn
23/11/2014 kleedgeld [nl] phát âm kleedgeld 0 bình chọn
23/11/2014 introductiedag [nl] phát âm introductiedag 0 bình chọn
23/11/2014 existentieel [nl] phát âm existentieel 1 bình chọn
19/09/2014 sacerdote [ia] phát âm sacerdote 0 bình chọn
25/08/2014 Groningen [nl] phát âm Groningen 0 bình chọn
19/07/2014 noenmaal [nl] phát âm noenmaal 0 bình chọn
19/07/2014 nodiger [nl] phát âm nodiger 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ McDutchie


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.089 (78 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.220

Bình chọn: 137 bình chọn

Số lần xem trang: 124.286


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 100

Vị thứ theo phát âm: 116