Thành viên:

McDutchie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/09/2016 kerkbezoeker [nl] phát âm kerkbezoeker 0 bình chọn
04/07/2016 geniculo [ia] phát âm geniculo 1 bình chọn
18/05/2016 ondergang [nl] phát âm ondergang 0 bình chọn
18/02/2016 menswetenschappen [nl] phát âm menswetenschappen 0 bình chọn
18/02/2016 daarop [nl] phát âm daarop 0 bình chọn
17/02/2016 onaardig [nl] phát âm onaardig 0 bình chọn
02/12/2015 fauteuil [nl] phát âm fauteuil 0 bình chọn
05/08/2015 accumulation [ia] phát âm accumulation 0 bình chọn
05/08/2015 accostumate [ia] phát âm accostumate 0 bình chọn
05/08/2015 actualmente [ia] phát âm actualmente 0 bình chọn
05/08/2015 besonio [ia] phát âm besonio 0 bình chọn
05/08/2015 acustica [ia] phát âm acustica 0 bình chọn
10/03/2015 februario [ia] phát âm februario 0 bình chọn
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] phát âm natuurlijke selectie 0 bình chọn
31/12/2014 afspelen [nl] phát âm afspelen 0 bình chọn
31/12/2014 visiteren [nl] phát âm visiteren 0 bình chọn
31/12/2014 halfparasiet [nl] phát âm halfparasiet 0 bình chọn
31/12/2014 impregneren [nl] phát âm impregneren 0 bình chọn
31/12/2014 fanfare [nl] phát âm fanfare 0 bình chọn
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] phát âm op zijn stokpaardje zitten 0 bình chọn
31/12/2014 overlevende [nl] phát âm overlevende 0 bình chọn
31/12/2014 nietsbetekenend [nl] phát âm nietsbetekenend 0 bình chọn
31/12/2014 jaarwisseling [nl] phát âm jaarwisseling 0 bình chọn
31/12/2014 oudejaarsdag [nl] phát âm oudejaarsdag 0 bình chọn
31/12/2014 inwerkingtreding [nl] phát âm inwerkingtreding 0 bình chọn
31/12/2014 kapitaal [nl] phát âm kapitaal 0 bình chọn
31/12/2014 brasserie [nl] phát âm brasserie 0 bình chọn
31/12/2014 kindercorrespondent [nl] phát âm kindercorrespondent 0 bình chọn
31/12/2014 deeg [nl] phát âm deeg 0 bình chọn
31/12/2014 januario [ia] phát âm januario 1 bình chọn