Những từ đã phát âm của McDutchie trong Forvo

Thành viên: McDutchie Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/03/2015 februario [ia] phát âm februario 0 bình chọn
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] phát âm natuurlijke selectie 0 bình chọn
31/12/2014 afspelen [nl] phát âm afspelen 0 bình chọn
31/12/2014 visiteren [nl] phát âm visiteren 0 bình chọn
31/12/2014 halfparasiet [nl] phát âm halfparasiet 0 bình chọn
31/12/2014 impregneren [nl] phát âm impregneren 0 bình chọn
31/12/2014 fanfare [nl] phát âm fanfare 0 bình chọn
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] phát âm op zijn stokpaardje zitten 0 bình chọn
31/12/2014 overlevende [nl] phát âm overlevende 0 bình chọn
31/12/2014 nietsbetekenend [nl] phát âm nietsbetekenend 0 bình chọn
31/12/2014 jaarwisseling [nl] phát âm jaarwisseling 0 bình chọn
31/12/2014 oudejaarsdag [nl] phát âm oudejaarsdag 0 bình chọn
31/12/2014 inwerkingtreding [nl] phát âm inwerkingtreding 0 bình chọn
31/12/2014 kapitaal [nl] phát âm kapitaal 0 bình chọn
31/12/2014 brasserie [nl] phát âm brasserie 0 bình chọn
31/12/2014 kindercorrespondent [nl] phát âm kindercorrespondent 0 bình chọn
31/12/2014 deeg [nl] phát âm deeg 0 bình chọn
31/12/2014 januario [ia] phát âm januario 1 bình chọn
29/12/2014 neurologia [ia] phát âm neurologia 0 bình chọn
29/12/2014 neurologic [ia] phát âm neurologic 1 bình chọn
29/12/2014 benediction [ia] phát âm benediction 0 bình chọn
28/11/2014 cochietto [ia] phát âm cochietto 0 bình chọn
24/11/2014 lection [ia] phát âm lection 0 bình chọn
23/11/2014 polikliniek [nl] phát âm polikliniek 1 bình chọn
23/11/2014 verslavingsprobleem [nl] phát âm verslavingsprobleem 0 bình chọn
23/11/2014 dagbehandeling [nl] phát âm dagbehandeling 0 bình chọn
23/11/2014 avondster [nl] phát âm avondster 0 bình chọn
23/11/2014 inloopsessie [nl] phát âm inloopsessie 1 bình chọn
23/11/2014 handelsmissie [nl] phát âm handelsmissie 0 bình chọn
23/11/2014 pietenstrijd [nl] phát âm pietenstrijd 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ McDutchie


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.108 (82 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4.239

Bình chọn: 144 bình chọn

Số lần xem trang: 150.934


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 106

Vị thứ theo phát âm: 124